Het kernteam

Binnen ons samenwerkingsverband zijn er aan elke school kernteamleden gekoppeld. Deze vaste deelnemers van het kernteam van de school zijn in ieder geval de directeur, de intern begeleider, de CJG-coach/schoolcoach, de GGD, de onderwijsconsulent en de leerplichtambtenaar. De samenwerking tussen Onderwijs en Jeugdhulp is belegd binnen de verschillende kernteams. Om een impuls te geven aan de samenwerking met je kernteampartners kun je meedoen met het Impulstraject Onderwijs en Jeugdhulp. Wat hun taken en rollen zijn, maar ook wie je kunt benaderen wanneer er onduidelijkheden zijn, staat hieronder beschreven.