Verwijsindex

De Verwijsindex is een digitaal contactsysteem dat toegankelijk is voor alle professionals die met kinderen en/of jongeren werken. Denk aan: jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg, organisaties voor maatschappelijke ondersteuning of werk & inkomen en natuurlijk het onderwijs. In de Verwijsindex geeft de professional een signaal van betrokkenheid af wanneer hij/zij met de zorg voor een jeugdige in de leeftijd 0 tot 23 jaar te maken heeft.
Belangrijk: Het gaat hierbij niet om een melding zoals we die kennen uit de Meldcode HG&KM. De Verwijsindex wordt preventief ingezet om professionals die op verschillende manieren bij een jeugdige betrokken zijn met elkaar in contact te brengen. Doel van dit contact is om met elkaar af te stemmen welke hulp en/of ondersteuning nodig is voor een zo goed mogelijke ontwikkeling van de jeugdige. Opschaling naar zwaardere middelen, zoals de inzet van Veilig Thuis i.k.v. de Meldcode, kan zo worden voorkomen.
In de Handreiking Melden wordt uitgelegd wanneer een professional een melding in de Verwijsindex kan doen.
Voor inzicht in gebruik en doel van de Verwijsindex is een factsheet gemaakt.

Het aanvragen van een persoonlijke account loopt in deze regio voor scholen via Maroes Albers, mail: m.albers@po-zk.nl 
Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig: adres en telefoonnummer van de school en mailadres, naam en functie van de aanvrager. Zet in het onderwerp van je mail duidelijk: Verwijsindex.

Voor vragen over de Verwijsindex: mail naar verwijsindex@haarlem.nl

Professionals met een account hebben de mogelijkheid tot het volgen van een (opfris) e-learning module m.b.t. de Verwijsindex. Op de website van Multisignaal kun je zien op welke data en tijden de trainingen worden gegeven. (Scrol door naar beneden voor aanbod in regie Zuid-Kennemerland.)