Sociale kaart

Vanuit de gemeenten in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland zijn CJG-coaches en/of Schoolcoaches ingezet. Deze coaches van het Centrum voor Jeugd en Gezin ondersteunen gezinnen en jeugdigen met lichte en complexere opvoed- en opgroeiproblemen. De CJG-coach/schoolcoach staat naast het gezin en de jeugdigen, kan het netwerk betrekken of versterken, zelf hulp bieden of waar nodig rechtstreeks gespecialiseerde zorg raadplegen of inzetten.

De sociale kaart van Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland is een overzicht van organisaties, hulpverleningsinstanties en andere initiatieven die zorg te bieden aan leerlingen, ouders en scholen. Het is een overzicht wat tot stand is gekomen door positieve ervaringen en tips vanuit ouders en scholen.

De sociale kaart spreekt geen waardeoordeel uit over de kwaliteit van de zorgverlening.

Aanvullingen kunnen ouders en scholen doorgegeven via info@po-zk.nl