Bekostiging capaciteitenonderzoek

Geregeld komt de vraag binnen bij het CJG - via school of ouders - of een capaciteitenonderzoek (IQ onderzoek) vergoed kan worden. In de stuurgroep Versterken Kernteams zijn hierover de volgende afspraken gemaakt:

 • Spelen er naast leerproblemen, sociaal-emotionele problemen, dan kan het CJG een rol
  spelen in de toeleiding naar passende zorg. In sommige gevallen kan een capaciteiten
  onderzoek onderdeel uitmaken van breed diagnostisch onderzoek. Wanneer er alleen een
  capaciteiten onderzoek nodig is, kan dit niet gefinancierd worden vanuit de Jeugdwet. Het
  kan wel zinvol zijn om het CJG te betrekken om breed te kijken naar wat er speelt, zodat er
  een passend hulpaanbod gedaan kan worden.
 • Wanneer de school het capaciteitenonderzoek nodig heeft om de onderwijsbehoeften van
  de leerling in kaart te brengen, betaalt de school dit vanuit zijn ondersteuningsbudget
  passend onderwijs. Let wel: De school maakt zelf de keuze of ze het ondersteuningsbudget
  hiervoor inzet.
 • Wanneer ouders een capaciteitenonderzoek nodig vinden, maar de school heeft geen
  hulpvraag voor het bieden van een passend aanbod, dan kunnen ouders er voor kiezen het
  capaciteitenonderzoek zelf te betalen.