Jeugdondersteuningsplan

Het Jeugdondersteuningsplan (JOP) is opgesteld door de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer (betreft Haarlemmerliede & Spaarnwoude), Heemstede, Velsen (betreft VO), Zandvoort en de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs voor primair en voortgezet onderwijs in Zuid-Kennemerland. Doel van het plan is om de verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs voor alle kinderen tussen 4 en 16 jaar te optimaliseren. Daarbij is het streven om een dekkend netwerk te realiseren daar waar de ondersteuning vanuit onderwijs en jeugdhulp voor deze groep kinderen samenkomt. Zodat een sluitend aanbod van passende ondersteuning voor ieder kind voorhanden is, van volledige zorg tot volledig onderwijs.
Over het Jeugdondersteuningsplan is bestuurlijke overeenstemming bereikt tussen gemeenten, samenwerkingsverbanden en CJG Kennemerland op 14 oktober 2021 (OOGO). In vervolg hierop vindt overleg plaats met de GGD Kennemerland en worden de uitvoeringsacties in het JOP geconcretiseerd.
Klik hier voor inzage in het Jeugdondersteuningsplan.