Terugkoppeling Event mei 2018

Op woensdagmiddag 30 mei jl vond het 3e Event Passend Onderwijs plaats. De feedback die we hebben ontvangen op die middag, of voorafgaand aan de middag, hebben we verzameld in een verslag. Dit verslag is inmiddels besproken op de bestuursvergadering van het SWV.

In het verslag lees je wat er goed gaat, wat er beter kan en wat het SWV gaat doen met de ontvangen feedback, gericht op de thema's: 1) besteding van je ondersteuningsbudget, 2) ouderbetrokkenheid, 3) de zichtbaarheid en vindbaarheid van het S(B)O en 4) onderwijs en jeugdhulp.

Verslag Event mei 2018.docx

 

» Lees meer

 

Onze scholen

Onze scholen

Lees alle blogs

Een mooie start

Een mooie start

“Een samenwerkingsverband, maar tussen wie dan?”
“Oh ja, daar is toch zo’n spandoek van?”
“Zo, dat is een pittige uitdaging, maar ik snap dat jij dat gaat doen!”  

Als je start met een nieuwe baan leg je talloze keren uit wat je gaat doen. Aan oud collega’s, aan de buurvrouw en familieleden. Als timmerman of dokter is dat prima uit te leggen, de functie ‘directeur samenwerkingsverband passend onderwijs’ vraagt soms meer uitleg.

» Lees meer

Laatste nieuws HDT

Op naar de zomer en een nieuw schooljaar!

De eerste 5 maanden van ‘The Bridge Skills Lab –Haarlem’ zijn voorbij gevlogen. Maanden waarin de tutoren een hechte band met het schoolpersoneel, de leerlingen en ouders hebben opgebouwd. Het is mooi om nu al te zien hoe de leerlingen groeien in zelfvertrouwen en rekenen steeds minder een struikelblok wordt. In het begin is het vaak wennen aan de vele ‘hoe’ en ‘waarom’ vragen van de tutor, maar nu weten de leerlingen niet anders. Ze beginnen automatisch al hun berekeningen uit te leggen en durven steeds vaker hun berekeningen voor de klas te laten zien. Ook het wekelijkse telefooncontact met ouders is niet meer weg te denken. Je ziet hoe het contact met de ouders en het schoolpersoneel eraan bijdraagt dat de tutoren en leerlingen steeds beter op elkaar ingespeeld zijn. De afgelopen maanden is er genoten van succesmomenten, de leerzaamste rekenfoutjes en met klap op de vuurpijl de sfeer en grote opkomst bij ‘The Bridge Rekenroute’ op donderdagavond 21 juni. We hebben mensen samen de concentratieoefening zien doen, tot echte Growie (growth mindset) zien transformeren en sommige leerlingen en ouders waren niet bij het oplossen van de themavraag en de rekenspelletjes weg te slaan. 

» Lees meer