School en echtscheiding

In november 2019 heeft het samenwerkingsverband een directienetwerk georganiseerd over echtscheiding op school. Het is een thema waar elke school regelmatig mee te maken heeft. Het onderwerp blijkt te leven en scholen lopen tegen veel vragen aan. Hoe kun je effectief met ouders samenwerken in het belang van de leerling? Hoe kun je alle betrokkenen duidelijkheid verschaffen vooraf? Hoe zit het met de wetgeving rondom omgaan gescheiden ouders in de school? Hoe ga je om met informatievoorziening?
Het samenwerkingsverband heeft een abonnement bij de stichting EKSS (Expertisebureau Kind, School, Scheiding) waardoor er standaard protocollen en documenten beschikbaar zijn voor onze scholen. Deze documenten kunnen integraal worden overgenomen of ter inspiratie worden gebruikt voor eigen documenten. Voor vragen over het onderwerp ‘echtscheiding op school’ kunt u bellen met onze Petra den Boer  06 15541176 of Henriëtte Lemmen 06 15879836.

 

» Lees meer

 

Onze scholen

Onze scholen

 

 

Sleutelmomenten
van goed onderwijs

 

Lees alle blogs

ik ben begonnen, jij bent begonnen, wij zijn begonnen

Daarom heropenen we de serie blogs vanuit de expertisepool van het samenwerkingsverband met een onderwerp waar iedereen bij de start van het schooljaar mee te maken heeft: hernieuwde groepsvorming. Nienke Bolderheij en Wendela Weel – gedragsconsulenten van het samenwerkingsverband – delen hun kennis en ervaring als begeleiders van het project ik+jij=wij.

» Lees meer

Versterken onderwijs HB leerlingen

Veel animo voor HB Conferentie 8 oktober

De aanmelding voor de HB-conferentie op 8 oktober is open en we zien met plezier dat al veel mensen zich hebben ingeschreven. Hoewel het aantal deelnemers minder groot kan zijn dan we zouden willen, zijn we blij dat we de conferentie – met wat aanpassingen - toch door kunnen laten gaan. Nog even de richtlijnen voor aanmelding op een rijtje:  Per school kunnen twee personen zich inschrijven, van wie er één vrijwel zeker kan deelnemen. Wij leggen een wachtlijst aan voor het geval eventuele verruiming van de maatregelen een hoger aantal deelnemers mogelijk maakt.

LET OP: Nadat je jezelf hebt aangemeld via de website, ontvang je een bevestigingsmail. Dit is echter nog geen bevestiging van deelname. De definitieve bevestiging van je deelname, ontvang je kort voor de conferentie als we weten hoeveel mensen we precies op 8 oktober kunnen ontvangen

 

» Lees meer