Ik+jij=wij in het nieuwe schooljaar

Wat een bijzonder schooljaar maken we weer met elkaar door.
Waarschijnlijk zijn jullie op school al volop in gesprek over hoe het er na de zomervakantie gaat uitzien Eén ding is zeker: bij de start van ieder schooljaar worden groepen opnieuw gevormd. Er komen kinderen bij en anderen verlaten de groep. Maar ook als de samenstelling hetzelfde blijft, begint de groepsvorming na een lange zomervakantie weer van voor af aan.
Goede begeleiding bij het vormen van een positieve groep is bewezen effectief en dus essentieel. Een bewust positieve start met elkaar, levert een stevige basis op voor het hele jaar!

Het project Ik+jij=wij biedt je de kans om door twee gedragsconsulenten van ons samenwerkingsverband te worden opgeleid om in jouw school collega’s te begeleiden bij dit mooie en soms behoorlijk uitdagende proces.

» Lees meer

 

Onze scholen

Onze scholen 

 
Sleutelmomenten
zo maken wij samen

goed onderwijs 

Lees alle blogs

Wat doet een ouderconsulent?

Ouders zijn een belangrijke gesprekspartner voor scholen. Je hebt elkaar nodig, zéker als het met een leerling anders loopt dan je verwacht en hoopt. Juist dan kan de samenwerking tussen school en ouders onder spanning komen te staan. Dan is het goed om te weten wat onze ouderconsulenten Henriëtte Lemmen en Petra den Boer kunnen betekenen; voor ouders én voor scholen. Wat doet een ouderconsulent eigenlijk? Een kleine schets uit de praktijk.

» Lees meer

Versterken onderwijs HB leerlingen

Deelname DWS komend schooljaar

De Day a Weekschool Zuid-Kennemerland biedt momenteel plaats aan 126 leerlingen, verdeeld over zeven groepen op onze vier locaties (Antoniusschool in Aerdenhout, Bornwaterschool in Bloemendaal, Brandaris in Haarlem en Zuiderpolderschool in Haarlem). Hoewel DWS gedurende dit schooljaar helaas grotendeels online moet werken, voorzien we hiermee ook in deze periode in de broodnodige uitdaging voor leerlingen die niet voldoende hebben aan het extra aanbod op hun eigen school. Inmiddels nemen 49 scholen uit ons werkgebied deel aan DWS. Zoals ieder jaar inventariseren we ook nu of er nieuwe scholen zijn die willen aanhaken. Deze scholen kunnen hun interesse via het eigen bestuur kenbaar maken vóór 20 mei 2021.

» Lees meer