Onderwijs voor en met iedereen

Dit voorjaar is de Eindevaluatie passend onderwijs gepubliceerd. Deze evaluatie is het resultaat van vele onderzoeken (meer dan 70 stuks!) die zijn uitgevoerd sinds de landelijke start van passend onderwijs in 2015. In aansluiting op deze evaluatie heeft het Ministerie van OC&W de beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs opgesteld, welke op 16 november is besproken in de Tweede Kamer. Jullie vinden deze beleidsnota hieronder, evenals de Aanbiedingsbrief die minister Arie Slob erbij heeft opgesteld.
BELEIDSNOTA - evaluatie-passend-onderwijs.pdf
KAMERBRIEF - evaluatie-en-verbeteraanpak-passend-onderwijs (1).pdf

In de beleidsnota staat een fors aantal voorstellen voor nieuwe regels die het passend onderwijs moeten verstevigen op korte termijn. De minister heeft deze in zijn aanbevelingsbrief vertaald naar 25 maatregelen voor de onderwijssector. Verder klinkt in de evaluatie de duidelijke boodschap door dat het onderwijs in de toekomst ‘zo inclusief mogelijk’ moet zijn.
Het samenwerkingsverband POZK buigt zich in verschillende bijeenkomsten over deze 25 maatregelen. 

» Lees meer

 

Onze scholen

Onze scholen 

 
Sleutelmomenten
zo maken wij samen

goed onderwijs 

Lees alle blogs

De Parel in beeld

In deze laatste maand van het roerige jaar 2020 staat (V)SO De Parel centraal in onze serie blogs over de Expertisepool van het samenwerkingsverband. De Parel kan op verschillende manieren ondersteuning bieden bij specifieke vragen rondom een leerling bij jullie op school. Experts Anne-Marie van Son en Esther Stutterheim vertellen er meer over. 
Anne-Marie van Son en Esther Stutterheim samen op de 'pommy'

» Lees meer

Versterken onderwijs HB leerlingen

HB leerlingkaart beschikbaar

Samen met een ‘meedenktank’ vanuit een aantal basisscholen, heeft Fanny Cattenstart – een van de HB-experts van ons samenwerkingsverband – een Leerlingkaart ontwikkeld waarmee leerkrachten de ondersteuning aan meer- en hoogbegaafde leerlingen in hun groep in één overzicht bij elkaar kunnen brengen. De kaart is op te vatten als een overzichtelijk plan dat richting geeft aan een passende en haalbare aanpak voor de leerling in de groep. Bij het invullen van deze leerlingenkaart vormen de doelen- en vaardigheidslijsten van het SLO een belangrijke bron van informatie.

Zowel het format van de Leerlingkaart als de bijbehorende lijsten zijn als downloads te vinden rechtsonder op de projectpagina Versterken Onderwijs aan Hoogbegaafde leerlingen.

 

» Lees meer