Terugkijken om vooruit te dromen

Komende maand ontmoeten de directeuren van de scholen in Zuid-Kennemerland elkaar – online - tijdens de jaarlijkse gebiedsgesprekken met het samenwerkingsverband PO-ZK. Wat heb je het afgelopen jaar gerealiseerd als het gaat om goed en op jouw leerlingen afgestemd onderwijs? Wat heb je geleerd in dit bijzondere schooljaar? Waar zit de winst voor de toekomst?

We kijken samen terug om met elkaar vooruit te kunnen dromen!

Vorig jaar rond deze tijd zaten we midden in de eerste lockdown en brachten we als alternatief voor de gebiedsgesprekken het boekje Sleutelmomenten uit, vol voorbeelden van good practices op onze scholen. Dit jaar treffen wij elkaar om dezelfde reden online. De gebiedsgesprekken maken deel uit van de kwaliteitszorg van PO-ZK en zijn bedoeld om met elkaar zicht te krijgen op hoe onze gezamenlijke doelen worden behaald met de inzet van passend onderwijsmiddelen.

Het thema van deze gebiedsgesprekken is Schoolweging en Spreiding. Hoe geeft het nieuwe wegingskader van de Onderwijsinspectie in de praktijk handvatten voor de ontwikkeling van je school, je buurscholen en ons samenwerkingsverband als geheel?

» Lees meer

 

Onze scholen

Onze scholen 

 
Sleutelmomenten
zo maken wij samen

goed onderwijs 

Lees alle blogs

Het Kernteam: Samenwerken 2.0

De verbinding tussen onderwijs en zorg voor jeugd, is een belangrijk aspect van passend onderwijs. In dit blog vertelt Joyce van der Zwart, procesbegeleider van het project Versterken Kernteams, hoe deze verbinding heel concreet vorm krijgt in de Kernteams in ons samenwerkingsverband. Vragen op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp staan centraal en worden opgepakt vanuit de diverse expertises van de leden. Over hoe samenwerking meer kan opleveren dan de som der delen.

Joyce van der Zwart

» Lees meer

Versterken onderwijs HB leerlingen

DWS online - op de thuisschool

We hadden stille hoop, maar helaas kunnen wij de DWS-locaties nog steeds niet heropenen. Op de DWS-gastscholen komen immers kinderen van allerlei verschillende scholen samen en dat is met het oog op de richtlijnen rondom Covid-19 nu nog niet toegestaan. DWS is al geruime tijd online bezig en die manier van werken zullen wij voortzetten zolang dat nodig is. Dat betekent dat de groepen op vaste momenten online bijeenkomen op de thuisschool om instructie te ontvangen van de DWS-leerkrachten, vragen te stellen en uit te wisselen als groep. De rest van de dag werken de leerlingen onder toezicht van hun eigen leerkracht verder aan hun DWS-doelen en -opdrachten.
Wij bedanken de thuisscholen voor hun inzet en flexibiliteit in deze situatie. En met hen hopen wij natuurlijk dat we DWS snel weer veilig live kunnen hervatten.

» Lees meer