Nieuws over de subsidie aanvraag HB

Samenwerkingsverbanden kunnen voor 31 maart a.s. subsidie aanvragen om beter tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoeften van begaafde leerlingen. De subsidie wordt verleend voor 4 jaar, van het samenwerkingsverband wordt 50% cofinanciering verwacht.

De afgelopen periode is onderzoek gedaan binnen de scholen van ons SWV naar de stand van zaken rondom het onderwijs aan begaafde leerlingen. Daarnaast is in kaart gebracht waar de basisscholen behoefte aan hebben als het gaat om onderwijs geven aan hoogbegaafde leerlingen.

» Lees meer

 

Onze scholen

Onze scholen

Lees alle blogs

Leerplicht en zo

Leerplicht en zo

In Nederland geldt de leerplichtwet. Die wet beschrijft duidelijk dat kinderen en jongeren naar school moeten tot ze een startkwalificatie hebben gehaald (minimaal havo of mbo niveau 2) of tot ze 18 jaar zijn. Jongeren tussen de 18 en de 23 die geen startkwalificatie hebben gehaald, worden begeleid door de RMC, de regionale meld- en coordinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (ofwel: het meldpunt voortijdig schoolverlaters).

» Lees meer

Laatste nieuws HDT

Diploma uitreiking HDT leerlingen en de voorbereiding voor loopjaar 2

Stralende leerlingen, trotse ouders, blij schoolpersoneel en andere verheugde gezichten op donderdagavond 17 januari j.l. Een heuse diploma uitreiking voor de HDT leerlingen in de Ringvaart in Schalkwijk. De leerlingen werden nog één keer in het zonnetje gezet door hun tutor. Na een persoonlijke speech of een grappige anekdote, mochten de leerlingen het diploma officieel tekenen en in ontvangst nemen. Prachtig om te zien en hierbij te mogen zijn!

Vanaf 4 februari gaan de tutors starten met een nieuwe groep geselecteerde (groep 7) leerlingen. De HDT lessen worden gegeven op de Don Bosco-school, de Globe, de ML King en de Wadden Boerhaave. Daarnaast is er een ook een groep leerlingen geformeerd op de Wadden Molenwijk. De tutors hebben er zin in!

» Lees meer