Nieuws

IKC Schoterbos is de naam!

Onder de werktitel IKC Noord, vormen SBO Trapeze en SO Gunning sinds ruim een jaar een Integraal Kindcentrum voor gespecialiseerd onderwijs, waar leerlingen onderwijs met passende ondersteuning krijgen waar dat nodig is voor hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Gedurende het afgelopen jaar heeft de samenwerking binnen het IKC steeds verder gestalte gekregen. Daarom is het nu tijd om onder een nieuwe naam voort te gaan. Collega's in het Zuid-Kennemerlandse onderwijsveld zijn van harte welkom bij de officiële opening van IKC Schoterbos op vrijdag 6 oktober vanaf 13 uur.

In deze uitnodiging vind je meer informatie én een een link om je aan te melden voor deze feestelijke middag.

» Lees meer

 

Blogs

Lezen, lezen en nog eens lezen


Begrijpend lezen, technisch lezen, belevend lezen; het staat allemaal hoog op de onderwijsagenda. Maar van 4 tot 15 oktober gaat het vooral om Lekker Lezen!  Dan is het Kinderboekenweek, dit jaar met het thema 'Bij mij thuis'.

» Lees meer

Versterken onderwijs HB leerlingen

Tweede meting HB onderwijs

In de tweede helft van het afgelopen schooljaar, hebben wij onder onze scholen voor de tweede maal een onderzoek uitgezet met betrekking tot de stand van zaken van het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen in Zuid-Kennemerland. Eerder gebeurde dit in 2019; de uitkomsten van deze Eerste meting hebben geleid tot allerlei initiatieven binnen het door de overheid gesubsidieerde project Versterken onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. (Meer hierover lees je op de projectpagina.) Deze initiatieven hebben hun vruchten afgeworpen, zo kunnen we concluderen uit de resultaten van ons herhaalde onderzoek. 

» Lees meer

Direct naar