Directienetwerk 5 november 2019

Op dinsdag 5 november kwamen directeuren van verschillende basisscholen bijeen op de Schipholpoort voor een workshop over echtscheidingen. Wat betekent dit voor een kind? Welke rol hebben ouders? Hoe zit het nu precies met gezag en wat vraagt dat van jou als school?

Deze thema’s kwamen terug in de workshop gegeven door bureau EKSS.  Stichting Expertisebureau Kind | School | Scheiding (Stichting EKSS) is eind 2016 ontstaan uit de samenwerking van Denise Kentie, Marleen van de Ven en Pieter Stoop. Zij besloten om samen uitvoering te geven aan de uitwerking van het winnende idee van de Divorce Challenge 2016, uitgeschreven door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met het idee “Iedere school zijn expert” beogen de oprichters om vanuit de driehoek kind, school en scheiding voorlichting te geven aan het basisonderwijs in de vorm van trainingen.

» Lees meer

 

Onze scholen

Onze scholen

Lees alle blogs

Internationale Taal Klas (ITK) in beeld

Internationale Taal Klas (ITK) in beeld

In deze serie blogs (.... in beeld) staat de expertisepool van het samenwerkingsverband centraal. Iedere maand stellen we een expert aan jullie voor die ondersteuning kan bieden bij specifieke vragen rondom een leerling bij jullie op school. Deze maand in het tweede blog aan het woord: Marieke Postma, directeur van de Internationale Taalklas (ITK) en het Adviescentrum HaarlemTaal.

» Lees meer

Versterken onderwijs HB leerlingen

Workshop “Signaleren van hoogbegaafdheid bij kleuters”

In deze training voor leerkrachten van de onderbouw wordt het theoretisch kader gegeven met modellen. Er wordt uitgebreid ingegaan op (zijns)kenmerken en eigenschappen. Hierdoor komt ook aan bod hoe hoogbegaafde leerlingen zich gedragen en hoe zij reageren. Daarnaast wordt ingegaan op risico's en kansen van hoogbegaafdheid. Ook zal in deze workshop ‘omgaan met informatie van ouders’ aan bod komen. Ouders spelen een essentiële rol in het signaleren dus het is van belang om te weten hoe je de informatie van ouders kunt interpreteren en benutten. Er wordt nog apart ingegaan op de signaleringsinstrumenten die er zijn en welke bronnen je kunt gebruiken bij het signaleren.

Datum: woensdag 29 januari 2020 14.30-17.30 uur op ons kantoor SWV PO-ZK (Schipholpoort 2, Haarlem) REEDS VOLGEBOEKT, er volgt z.s.m. meer informatie over een herhaling van deze workshop!

Trainer: Fanny Cattenstart

» Lees meer