Nieuws

Doorstroomcoördinator ITK

Vorig schooljaar is het aantal leerlingen van de Internationale Taalklas (ITK) explosief gegroeid. Op het hoogtepunt telde de ITK maar liefst 25 groepen met in totaal 400 leerlingen. Dat betekent niet alleen iets voor de organisatie in de school zelf, maar ook voor de doorstroom van al deze leerlingen naar een volgende passende onderwijsplek.
Om deze doorstroom vanuit de ITK naar scholen in de regio in goede banen te leiden, is onlangs een doorstroomcoördinator aangesteld in de persoon van Vera Keetlaer. Zij neemt de komende tijd onze scholen mee in een nieuwe werkwijze die de doorstroom van ITK-leerlingen naar een volgende school zal vereenvoudigen voor alle betrokkenen.

» Lees meer

 

Blogs

De kracht van dezelfde taal spreken

Het team van de Josephschool in Bloemendaal telt acht gespecialiseerde leerkrachten. Zij zetten hun specialisme in ten bate van de hele school, met als doel om met het team de onderwijskwaliteit te bewaken en te waarborgen. Interne begeleider en spin in het web Annemiek Merckx vertelt samen met twee van deze specialisten hoe dat werkt. Een verhaal over randvoorwaarden neerzetten en de motivatie om met en van elkaar te leren.

» Lees meer

Verdieping passend onderwijs HB

Aanvraag projectbudget HB

Deze week hebben onze scholen via directie en IB informatie ontvangen over de mogelijkheid om bij het SWV een aanvraag in te dienen voor een projectbudget voor het mede bekostigen van initiatieven die tot doel hebben onderpresteren en/of schooluitval bij hoogbegaafde leerlingen te voorkomen. Wij doen dit vanuit de subsidie die wij van de Rijksoverheid toegekend hebben gekregen voor het tweejarige project Verdieping passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Wij kijken uit naar jullie plannen!

» Lees meer

Direct naar