Passend onderwijs - de film

Het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland

Wat doen wij eigenlijk precies?
Wie werken er bij POZK en met wie werken wij samen?
Wat zijn onze doelstellingen?
En hoe ondersteunen wij de scholen?

Al deze en andere zaken staan in het ondersteuningsplan van het SWV dat jaarlijks wordt geupdatet. En nu is er ook een film gemaakt: het ondersteuningsplan in een notendop. Interessant voor jezelf en wellicht ook voor je team!

Klik op de homepage van onze website om de film te bekijken.

» Lees meer

 

Onze scholen

Onze scholen

Lees alle blogs

Consulent gedrag in beeld

Consulent gedrag in beeld

In deze serie blogs (.... in beeld) staat de expertisepool van het samenwerkingsverband centraal. Iedere maand stellen we een expert aan jullie voor die ondersteuning kan bieden bij specifieke vragen rondom een leerling bij jullie op school. Deze maand het eerste blog over: Wendela Weel, consulent gedrag.

» Lees meer

Versterken onderwijs HB leerlingen

Intervisie groep HB

Dit schooljaar willen wij starten met een intervisiegroep speciaal gericht op het versterken van het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Als samenwerkingsverband hebben wij subsidie gekregen om hier verder vorm aan te geven.Onze specialisten hoogbegaafdheid gaan leiding geven aan deze intervisiegroep.

Wij hebben mogelijkheden voor een intervisiegroep op maandag, dinsdag of woensdag van 15.30 – 17.00 uur.

Wil je meedoen, dan kun je je opgeven met een voorkeur voor een dag bij: Maria Zaal, m.zaal@po-zk.nl

Aanmelden kan tot 7 oktober 2019. Na deze datum hoor je zo spoedig mogelijk of er voldoende aanmeldingen zijn voor de dag van je voorkeur.

» Lees meer