Het SWV zoekt leden voor de Toezichtscommissie

Als samenwerkingsverband PO-ZK werken we goed samen op bestuurlijk en uitvoerend niveau. Er bestaat op dit moment een gezonde cultuur, waarin we elkaar aanspreken en doorzettingsmacht organiseren. Om dit ook in spannende tijden stevig te houden is het goed om ons functioneren te blijven stimuleren en monitoren. Een onafhankelijke blik hierop is van meerwaarde. Door tegenspraak structureel te organiseren houden we onszelf en elkaar scherp.

Tijdens de ALV van het samenwerkingsverband op 12 december jl. is daarom besloten een toezichtcommissie, ‘critical friends’, te formeren van drie onafhankelijke externe leden. 

» Lees meer

 

Onze scholen

Onze scholen

Lees alle blogs

Leerplicht en zo

Leerplicht en zo

In Nederland geldt de leerplichtwet. Die wet beschrijft duidelijk dat kinderen en jongeren naar school moeten tot ze een startkwalificatie hebben gehaald (minimaal havo of mbo niveau 2) of tot ze 18 jaar zijn. Jongeren tussen de 18 en de 23 die geen startkwalificatie hebben gehaald, worden begeleid door de RMC, de regionale meld- en coordinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (ofwel: het meldpunt voortijdig schoolverlaters).

» Lees meer

Laatste nieuws HDT

HDT vanaf feb 2019 op vijf scholen!

Voor de herfstvakantie organiseerden het team tutoren een HDT rekenles met smoothies. We begonnen met een energizer om de leerlingen op te warmen voor de bijzondere les. In de Ready To Go werden er vragen gesteld over wat voor smoothie je lekker vindt en welke ingrediënten je daarvoor nodig hebt. Door samen rekensommen op te lossen, kwamen de leerlingen achter een recept voor een gezonde smoothie voor 4 personen. Echter, een groepje bestaat uit 2 leerlingen en 1 tutor dus moesten de leerlingen nog in de juiste verhouding de hoeveelheden berekenen voor 3 personen.
Vervolgens mochten de leerlingen de smoothies echt gaan maken. De bosvruchten en zonnebloempitjes werden in grammen gewogen en de kokosmelk en sinaasappelsap werd in milliliters afgemeten. Daarna mochten de leerlingen zelf de ingrediënten in de blender doen. Iedereen ging actief aan de slag en genoot achteraf van een heerlijke smoothie. Naast het realistisch rekenen met smoothies, zijn we gewoon ook druk bezig om ons curriculum af te werken. In januari 2019 zal namelijk alweer de laatste HDT les voor deze leerlingen worden gegeven. Vanaf 4 februari 2019 gaan we een mooie doorstart maken. Heel fijn dat we op de vier scholen waar we nu ook HDT geven, genoeg (groep 7) leerlingen hebben die binnen de criteria vallen, zo komt het dat we op deze vier scholen weer leerlingen kunnen gaan begeleiden: CBS De Wadden - locatie Boerhaavewijk, RKBS Don Bosco, OBS De Globe en de Martin Luther Kingschool Er neemt vanaf februari 2019 ook een nieuwe school deel: CBS De Wadden - locatie Molenwijk. Wij hebben er nu alweer zin in!

 

» Lees meer