Nieuws vanuit de OPR

Hierbij een nieuwsberichtje vanuit de ondersteuningsplanraad (OPR). Elk schooljaar zijn er een aantal vergaderingen vanuit het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. In deze vergaderingen worden de plannen en lopende projecten van het schooljaar besproken. De ondersteuningsplanraad is er, zodat ouders en werknemers op de hoogte zijn van de plannen en daarin mee kunnen denken. Op dinsdag 17 september is de eerste vergadering geweest. In deze vergadering zijn een aantal items besproken die we graag met u willen delen. U vindt ze onder het kopje "Lees meer". De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 19 november.

 

» Lees meer

 

Onze scholen

Onze scholen

Lees alle blogs

Internationale Taal Klas (ITK) in beeld

Internationale Taal Klas (ITK) in beeld

In deze serie blogs (.... in beeld) staat de expertisepool van het samenwerkingsverband centraal. Iedere maand stellen we een expert aan jullie voor die ondersteuning kan bieden bij specifieke vragen rondom een leerling bij jullie op school. Deze maand in het tweede blog aan het woord: Marieke Postma, directeur van de Internationale Taalklas (ITK) en het Adviescentrum HaarlemTaal.

» Lees meer

Versterken onderwijs HB leerlingen

Intervisie groep HB

Dit schooljaar willen wij starten met een intervisiegroep speciaal gericht op het versterken van het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Als samenwerkingsverband hebben wij subsidie gekregen om hier verder vorm aan te geven.Onze specialisten hoogbegaafdheid gaan leiding geven aan deze intervisiegroep.

Wij hebben mogelijkheden voor een intervisiegroep op maandag, dinsdag of woensdag van 15.30 – 17.00 uur.

Wil je meedoen, dan kun je je opgeven met een voorkeur voor een dag bij: Maria Zaal, m.zaal@po-zk.nl

Aanmelden kan tot 7 oktober 2019. Na deze datum hoor je zo spoedig mogelijk of er voldoende aanmeldingen zijn voor de dag van je voorkeur.

» Lees meer