Nieuws

Enquête ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid staat hoog op de agenda in het onderwijs. Het belang van samen optrekken met ouders bij het vormgeven van (passend) onderwijs, wordt alom onderkend en scholen geven dat op allerlei manieren vorm. Uiteraard is het interessant om te weten hóé zij dat doen en wat het effect is van hun aanpak.
Daarom brengen wij graag het initiatief van Heleen Kanters – eindexamenleerling op College Hageveld - onder de aandacht. Heleen doet in het kader van haar profielwerkstuk onderzoek naar ouderbetrokkenheid op scholen in Zuid-Kennemerland. Hieronder haar brief aan onze scholen, met het verzoek om mee te werken aan een enquête. Wij houden contact met Heleen en koppelen de uitkomsten van haar onderzoek t.z.t. aan jullie terug.

» Lees meer

 

Blogs

Schitterende start van 2022 gewenst!


Wij wensen jullie een goed en gezond vervolg van het schooljaar!
Maroes, Ria, Daniëlle, Petra, Henriëtte, Floor, Johanneke, Sandra, Nienke, Anne Marie, Wendela en Willeke

» Lees meer

Versterken onderwijs HB leerlingen

Oud en nieuw DWS jaar

Enkele weken voor de Kerstvakantie hebben wij weer afscheid genomen van de groep 8 leerlingen uit onze DWS groepen. Veel succes en plezier met het laatste deel van jullie basisschooltijd en straks natuurlijk op jullie vervolgschool! Op de tekening onder dit bericht heeft DWS leerkracht Sharon Reinders Folmer een impressie gegeven van het afgelopen - wederom zeer enerverende - jaar. Daar zat zo'n beetje alles in; een verdere toelichting is overbodig.

Binnenkort verwelkomen wij de nieuwe DWS leerlingen van de deelnemernde scholen op onze vier locaties. Daar kijken wij allemaal erg naar uit! We duimen voor een mooie en gezonde start van het nieuwe DWS jaar!

» Lees meer

Direct naar