Nieuwsbericht vanuit de OPR

Beste ouders en collega’s,

Hierbij een tweede berichtje vanuit de ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband passend onderwijs. Op dinsdag 19 november zijn wij weer bij elkaar gekomen om de plannen en de lopende projecten te bespreken.

Wat is de OPR?

Omdat er soms toch nog onduidelijkheid bestaat over wat de OPR inhoudt, hierbij kort nog een stukje over waar de OPR zich mee bezighoudt.

De Ondersteuningsplanraad (OPR) is de medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband (swv) passend onderwijs. De OPR heeft instemmingsrecht op de vaststelling en wijziging van het Ondersteuningsplan.

» Lees meer

 

Onze scholen

Onze scholen

Lees alle blogs

IKC Zuid-Kennemerland in beeld

IKC Zuid-Kennemerland in beeld

In deze serie blogs (.... in beeld) staat de expertisepool van het samenwerkingsverband centraal. Iedere maand stellen we een expert aan jullie voor die ondersteuning kan bieden bij specifieke vragen rondom een leerling bij jullie op school. Deze maand in het derde blog aan het woord: Simone de Waart, directeur van het IKC Zuid-Kennemerland, locatie Focus.

» Lees meer

Versterken onderwijs HB leerlingen

Extra Workshop “Signaleren van hoogbegaafdheid bij kleuters”

In deze training voor leerkrachten van de onderbouw wordt het theoretisch kader gegeven met modellen. Er wordt uitgebreid ingegaan op (zijns)kenmerken en eigenschappen. Hierdoor komt ook aan bod hoe hoogbegaafde leerlingen zich gedragen en hoe zij reageren. Daarnaast wordt ingegaan op risico's en kansen van hoogbegaafdheid. Ook zal in deze workshop ‘omgaan met informatie van ouders’ aan bod komen. Ouders spelen een essentiële rol in het signaleren dus het is van belang om te weten hoe je de informatie van ouders kunt interpreteren en benutten. Er wordt nog apart ingegaan op de signaleringsinstrumenten die er zijn en welke bronnen je kunt gebruiken bij het signaleren.

Datum: woensdag 11 maart 2020 14.30-17.30 uur op ons kantoor SWV PO-ZK (Schipholpoort 2, Haarlem)  NB: Dit is een herhaling van de workshop van 29 januari 2020 i.v.m. de vele aanmeldingen.

Trainer: Fanny Cattenstart

» Lees meer