OSO enzo

Naar aanleiding van de bijeenkomst over OSO en de brief die uit is gegaan over de Centrale Warme Overdracht, hier nog wat aandachtspunten op een rij:

Aanmelding en gegevens LVS en uitstroomprofiel (uitgezonderd Velsen)

  • Wat nemen ouders en leerlingen mee bij de aanmelding?

Elke leerling van groep 8 die zich aanmeldt met zijn ouders bij een school voor voortgezet onderwijs, overlegt het door de basisschool ondertekende aanmeldformulier met daarop het basisschooladvies.

  • Wanneer geven we het LVS en het uitstroomprofiel mee?

Na inschrijving zullen via OSO de aanvullende gegevens met het LVS, het uitstroomprofiel en gegevens omtrent de sociaal-emotionele ontwikkeling overgedragen worden.

» Lees meer

 

Onze scholen

Onze scholen

Lees alle blogs

Leerplicht en zo

Leerplicht en zo

In Nederland geldt de leerplichtwet. Die wet beschrijft duidelijk dat kinderen en jongeren naar school moeten tot ze een startkwalificatie hebben gehaald (minimaal havo of mbo niveau 2) of tot ze 18 jaar zijn. Jongeren tussen de 18 en de 23 die geen startkwalificatie hebben gehaald, worden begeleid door de RMC, de regionale meld- en coordinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (ofwel: het meldpunt voortijdig schoolverlaters).

» Lees meer

Laatste nieuws HDT

Fresh start!

Trots zijn wij op het feit dat het 2e loopjaar van het HDT project (‘The Bridge Skills Lab Haarlem’) is gestart! Sinds 4 februari 2019 zijn we met 48 groep 7 leerlingen begonnen. De tutoren zijn zeer hartelijk ontvangen op de 5 deelnemende scholen. De tutoren zullen voor een geheel jaar les gaan geven aan deze groep leerlingen, dus dit betekent dat we met deze leerlingen mee zullen gaan naar groep 8. Er zijn drie tutoren die vorig jaar ook al HDT hebben gegeven in Haarlem en er zijn drie nieuwe enthousiaste tutoren aangesteld. In de lessen besteden we aandacht aan rekenen, maar ook aan concentratie, samenwerking en een juiste werkhouding. Het doel is ervoor te zorgen dat de leerlingen in gaan zien dat door veel te oefenen en in zichzelf te geloven, iedereen goed kan worden in rekenen. Er is wekelijks contact met de ouders en de tutoren wisselen informatie uit met het schoolpersoneel om de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. We zijn met een Fresh Start begonnen en kijken uit naar een het voortzetten van de voorspoedige samenwerking!

» Lees meer