CJG coach

De CJG-coach of Schoolcoach

Vanuit de gemeenten in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland zijn CJG-coaches en/of Schoolcoaches ingezet. Deze coaches van het Centrum voor Jeugd en Gezin ondersteunen gezinnen en jeugdigen met lichte en complexere opvoed- en opgroeiproblemen. Zij gaan uit van de kracht van ouders, opvoeders en jeugdigen en hun sociale omgeving. De CJG-coach/schoolcoach staat naast het gezin en de jeugdigen, kan het netwerk betrekken of versterken, zelf hulp bieden of waar nodig rechtstreeks gespecialiseerde zorg raadplegen of inzetten

Verschillen per gemeente

In Haarlem en Zandvoort zijn CJG-coaches als contactpersoon verbonden aan een school. Zo hebben de scholen een directe lijn met de jeugdhulp. In andere gemeenten (Heemstede, Zandvoort, Bloemendaal) kunnen zowel ouders als scholen de CJG-coaches via het CJG benaderen. In de Haarlemmermeer wordt gesproken van de Schoolcoach. De schoolcoaches zijn als contactpersoon verbonden aan school voor de leerlingen die in gemeente Haarlemmermeer woonachtig zijn. Zij kunnen jeugdigen, ouders en professionals begeleiden bij hun opgroei- en opvoedvragen. Ook kunnen ouders en professionals het CJG Haarlemmermeer benaderen voor hulp.

Wie is mijn CJG-coach of Schoolcoach?

Omdat de school de leerlingen dagelijks ziet, zijn de signalen vanuit de school heel waardevol. Het is belangrijk dat de school die signalen tijdig bespreekt met de ouders. In overleg met ouders kan de coach en/of een andere betrokken zorgprofessional betrokken worden. Wanneer je geen contact kan krijgen met de CJG Coach of schoolcoach die aan jouw school verbonden is of je weet niet welke CJG Coach of schoolcoach is verbonden aan jouw school kan je bellen of mailen met:

Gemeente Haarlem-Zandvoort (www.cjgkennemerland.nl)

Arnold Peet

a.peet@cjgkennemerland.nl

06-14889458

Gemeente Bloemendaal (www.cjgbloemendaal.nl)

Arnold Peet

a.peet@cjgkennemerland.nl

06-14889458

Gemeente Heemstede (www.cjgheemstede.nl)

CJG Heemstede

cjg@heemstede.nl

023-5291914

Gemeente Haarlemmermeer (www.cjghaarlemmermeer.nl/over-cjg)

Suzanne Vermaire

Suzanne.vermaire@cjghaarlemmermeer.nl

06-24829484