Toelaatbaarheidsverklaring voor SO of SBO

Er zijn altijd leerlingen waarvoor een vorm van Speciaal (Basis) Onderwijs tijdelijk beter aansluit bij hun onderwijsbehoeften. De ouders, waar mogelijk ook de leerling en de school vinden dat een andere school een passender aanbod biedt. School en ouders kunnen advies vragen aan allerlei organisaties om hen heen. De zeggenschap over wat de beste onderwijsplek is, wordt echter door school, ouders en de nieuwe school zelf geregeld. Deze driehoek kent de leerling het beste of gaat straks daadwerkelijk met de leerling werken. Zij bezitten en organiseren zelf de benodigde expertise en beslissen gezamenlijk over een passende onderwijsplek. De plaatsingen op het S(B)O zijn tijdelijk van aard en bij de start wordt ook het moment van terugplaatsing vastgelegd. Het samenwerkingsverband beoordeelt de aanvraag niet inhoudelijk, maar kijkt wel of alle betrokkenen achter de aanvraag staan.

Procedure bij een plaatsing op het SO of SBO
In de procedure van een plaatsing kijkt de toekomstige school mee en maken de oude, nieuwe school samen met ouders de overstap. De scholen vullen samen met de ouders de toelaatbaarheidsverklaring in volgens de volgende procedure.

 

Toelaatbaarheidsverklaring A: van PO naar S(B)O

De leerling zit op een reguliere basisschool en wil een passend onderwijsaanbod op het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs. Bijvoorbeeld van een basisschool naar een SBO-school.

 

Toelaatbaarheidsverklaring B: S(B)O naar S(B)O

De leerling wil van de ene vorm van speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs naar een andere vorm van speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs. Bijvoorbeeld van een cluster 2 school naar een SBO-school

 

Uit een andere regio - Plaatsingsakkoord

De leerling heeft van een andere regio een geldige TLV en gaat naar een IKC in Zuid Kennemerland.  Voor plaatsing van de leerling is een plaatsingsakkoord noodzakelijk.  

 

Toelaatbaarheidsverklaring C: vanuit een andere regio, zonder TLV 

 

Toelaatbaarheidsverklaring D: vanuit een instelling

De leerling heeft nog niet eerder op school gezeten. Vanuit een zorginstelling is al duidelijk dat er extra ondersteuning nodig is. De leerling gaat naar het regulier onderwijs met een TLV of direct naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. De zorginstelling kan de TLV samen met ouders en de betreffende school aanvragen.

 

 

Document terugplaatsing van SBO-SO naar basisschool

De leerling gaat van het Speciaal basisonderwijs of van het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs.