Adviesgroep

Naast de ondersteuningsplanraad maakt de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband gebruik van de adviesgroep. De adviesgroep bestaat uit minimaal zeven leden en is een pluriforme groep. De adviesgroep bestaat uit een intern begeleider, directeuren (BaO en/of SBO), een beleidsmedewerker, een stafmedewerker onderwijs en een onderwijsconsulent van het samenwerkingsverband. De leden van de adviesgroep vertegenwoordigen gezamenlijk alle besturen uit het samenwerkingsverband. De directeur gebruikt de adviesgroep als klankbord voor belangrijke beslissingen.

De adviesgroep bestaat uit de volgende leden:

  • Mirelle Baak, intern begeleider TWijs 
  • Saskia Bruschke, directeur Spaarnesant
  • Ilse van Hooijdonk, directeur TWijs
  • Arjen Karelse, directeur Bavo Eemstraat
  • Jeanette Kemp, directeur Jong Leren
  • Floor Oostendorp, onderwijsconsulent SWV
  • Miranda Oud, intern begeleider TWijs
  • Roos Anne van Staalduinen, intern begeleider Stopoz