Adviesgroep

Naast de ondersteuningsplanraad maakt de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband gebruik van de adviesgroep. De adviesgroep bestaat uit minimaal zeven leden en is een pluriforme groep. De adviesgroep bestaat uit een intern begeleider, directeuren (BaO en/of SBO), een beleidsmedewerker, een stafmedewerker onderwijs en een onderwijsconsulent van het samenwerkingsverband. De leden van de adviesgroep vertegenwoordigen gezamenlijk alle besturen uit het samenwerkingsverband. De directeur gebruikt de adviesgroep als klankbord voor belangrijke beslissingen.

De adviesgroep bestaat uit de volgende leden:

  • Mirelle Baak, intern begeleider TWijs 
  • Maya Baas, directeur Ithaka
  • Saskia Bruschke, directeur Spaarnesant
  • Arjen Karelse, directeur TWijs
  • Elselies Kokkedee, intern begeleider WijWijzer
  • Jeanette Kemp, directeur WijWijzer
  • Willeke Heijkoop, onderwijsconsulent SWV
  • Lydeke van Roon, intern begeleider TWijs
  • Brenda Takens, intern begeleder Spaarnesant