Adviesgroep

Naast de ondersteuningsplanraad maakt de directeur van het samenwerkingsverband gebruik van de adviesgroep. De adviesgroep bestaat uit minimaal zeven leden en is een pluriforme groep. De adviesgroep bestaat uit een intern begeleider, directeuren (BaO en/of SBO), een beleidsmedewerker, een stafmedewerker onderwijs en een onderwijsconsulent van het samenwerkingsverband. De leden van de adviesgroep vertegenwoordigen gezamenlijk alle besturen uit het samenwerkingsverband. De directeur gebruikt de adviesgroep als klankbord voor belangrijke beslissingen.

De adviesgroep bestaat uit de volgende leden:

  • Marian Barzilay, directeur Sint Bavo
  • Saskia Bruschke, directeur Spaarnesant
  • Patricia Dresens, directeur Jong Leren
  • Danielle van Essen, leerkracht Stopoz
  • Wouter Helmink, onderwijsconsulent SWV
  • Ilse van Hooijdonk, directeur Salomo
  • Arjen Karelse, directeur Bavo Eemstraat
  • Angele Vulink, beleidsmedewerker Spaarnesant