Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad bestaat uit personeelsleden en ouders van leerlingen van scholen die zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden en wel zo dat het aantal leden, gekozen uit het personeel onderscheidenlijk uit ouders, elk de helft van het aantal leden van de raad bedraagt. In ons samenwerkingsverband is gekozen voor een ondersteuningsplanraad van acht leden. De acht leden worden gekozen uit vier samengestelde groepen van besturen. De groepen zijn zo gekozen dat de besturen (< 1200 leerlingen) en het speciaal onderwijs uitdrukkelijk is vertegenwoordigd in de ondersteuningsplanraad.

Contact met de OPR? Mail naar opr@po-zk.nl

 

 

Data OPR-vergaderingen schooljaar 2017-2018

  • 26 september 2017
  • 31 oktober 2017
  • 28 november 2017
  • 27 maart 2018
  • 10 april 2018 (reservedatum)
  • 12 juni 2018

 

  Informatie vanuit de OPR

 

Presentatie en bijbehorende stukken

Notulen

 

        . 20141216 Beoordelingskader OPR definitief.pdf