Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad bestaat uit personeelsleden en ouders van leerlingen van scholen die zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden en wel zo dat het aantal leden, gekozen uit het personeel onderscheidenlijk uit ouders, elk de helft van het aantal leden van de raad bedraagt. In ons samenwerkingsverband is gekozen voor een ondersteuningsplanraad van acht leden. De acht leden worden gekozen uit vier samengestelde groepen van besturen. De groepen zijn zo gekozen dat de besturen (< 1200 leerlingen) en het gespecialiseerd onderwijs uitdrukkelijk zijn vertegenwoordigd in de ondersteuningsplanraad. 

Contact
opr@po-zk.nl

Data OPR-vergaderingen schooljaar 2024-2025

17 september 2024
26 november 2024
18 maart 2025
27 mei 2025
24 juni 2025

Informatie vanuit de OPR
Wervingsbericht OPR

Notulen
20230124 notulen OPR
20230314 notulen OPR
20230523 notulen OPR
20230620 Notulen OPR
20230927 notulen OPR
20231114 notulen OPR
20240312 notulen OPR
20240521 notulen OPR

 

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement OPR

Oudere nieuwsbrieven, verslagen, notulen en presentaties zijn opvraagbaar bij het secretariaat van het Samenwerkingsverband.