Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad bestaat uit personeelsleden en ouders van leerlingen van scholen die zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden en wel zo dat het aantal leden, gekozen uit het personeel onderscheidenlijk uit ouders, elk de helft van het aantal leden van de raad bedraagt. In ons samenwerkingsverband is gekozen voor een ondersteuningsplanraad van acht leden. De acht leden worden gekozen uit vier samengestelde groepen van besturen. De groepen zijn zo gekozen dat de besturen (< 1200 leerlingen) en het speciaal onderwijs uitdrukkelijk is vertegenwoordigd in de ondersteuningsplanraad.

Leden ondersteuningsplanraad 2020-2021 .pdf

 

Contact met de OPR? Mail naar opr@po-zk.nl

 Data OPR-vergaderingen schooljaar 2020-2021

  •  2 maart 2021
  • 18 mei 2021
  • 22 juni 2021

  Informatie vanuit de OPR

2019

Presentatie en bijbehorende stukken

 


Huishoudelijk reglement

 
Oudere nieuwsbrieven, verslagen en presentaties zijn opvraagbaar bij het secretariaat van het Samenwerkingsverband, info@po-zk.nl