Plannen en verslagen

In het ondersteuningsplan staan de afspraken die scholen in onze regio hebben gemaakt in afstemming met de gemeenten en het voortgezet onderwijs. Het ondersteuningsplan wordt minimaal om de vier jaar herzien. In de regio Zuid-Kennemerland is er een jaar eerder in 2013-2014 gestart onder de experimentwet met passend onderwijs. Volgend schooljaar zal het ondersteuningsplan met eventuele wijzigingen opnieuw worden vastgesteld, zodat het samenwerkingsverband het ondersteuningsplan laat meelopen met het landelijk ritme en het ondersteuningsplan dichter aan kan sluiten bij de transitie jeugdzorg.

 

Externe evaluatie

 

Interne evaluatie

 

Documentatie over de Algemene Leden Vergadering