Ondersteuningsplan en evaluaties

In het ondersteuningsplan staan de afspraken die scholen in onze regio hebben gemaakt in afstemming met de gemeenten en het voortgezet onderwijs. Het ondersteuningsplan wordt jaarlijks herzien. Vanuit het ondersteuningsplan stelt het SWV jaarlijks een activiteitenplan op.  

Externe evaluatie
Inspectierapport juni 2020
Toetsing op governance april 2020
Reflectie Toetsingscommissie op functioneren SWV

Interne evaluatie

Zelfevaluatie 2022
Zelfevaluatie 2021 

Evaluatie activiteitenplan 22-23
Evaluatie activiteitenplan 21-22