Commissies AV

De Algemene Vergadering heeft een voortgangscommissie, dat de verantwoordelijkheid heeft voor de voorbereiding van het beleid van de Vereniging. Daarnaast verricht de commissie, met inachtneming van de statuten, alle taken die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse voortgang van de activiteiten van de Vereniging. De commissie vergadert zo vaak als nodig is voor de functie die het bestuur dient uit te oefenen. De samenstelling van de voortgangscomissie wordt bepaald door de Algemene Vergadering.

Naast de voortgangscommissie heeft de Algemene vergadering een kwaliteitscommissie en een remuneratiecommissie ingesteld. De voortgangscommissie en kwaliteitscommissie hebben een onafhankelijk voorzitter, Hester Minnema.

Leden voortgangscommissie 

 • Marlies Bos, WijWijzer
 • Marten Elkerbout, Spaarnesant
 • Anna-Marieke van Kampen, Aloysius Stichting
 • Toon Mans, TWijs
 • Maren Parmentier, De Waterlelie
 • Marloes Speelman, Icarus
 • Marin van Wijnen, Ithaka

Leden kwaliteitscommissie

 • Annemarie Feis, onhankelijk
 • Chantal van Liefland. onafhankelijk 
 • Toon Mans, TWijs 
 • Marloes Speelman, Icarus
 • Igor Verettas, onafhankelijk 

 

Leden remuneratiecommssie

 • Marlies Bos, WijWijzer
 • Marten Elkerbout, Spaarnesant