Bestuur

De Algemene Ledenvergadering heeft een bestuur, dat de verantwoordelijkheid heeft voor de voorbereiding van het beleid van de Vereniging. Daarnaast verricht het bestuur, met inachtneming van de statuten, alle taken die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse voortgang van de activiteiten van de Vereniging. Het bestuur vergadert zo vaak als nodig is voor de functie die het bestuur dient uit te oefenen. De samenstelling van het bestuur wordt bepaald door de Algemene Ledenvergadering.

Dagelijks Bestuur SWV Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland

  • Ben Cüsters, Salomo, voorzitter (interim) en penningmeester
  • Marten Elkerbout, Spaarnesant
  • Sytske Feenstra, Jong Leren
  • Sander Glas a.i., SEIN
  • Marlies Harlaar a.i., STOPOZ
  • Yvette Loog, Antoniusschool
  • Remco Prast, Aloysius Stichting
  • Peter Velseboer, Sint Bavo