Commissies AV

De Algemene Vergadering heeft een voortgangscommissie, dat de verantwoordelijkheid heeft voor de voorbereiding van het beleid van de Vereniging. Daarnaast verricht de commissie, met inachtneming van de statuten, alle taken die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse voortgang van de activiteiten van de Vereniging. De commissie vergadert zo vaak als nodig is voor de functie die het bestuur dient uit te oefenen. De samenstelling van de voortgangscomissie wordt bepaald door de Algemene Vergadering.

Naast de voortgangscommissie heeft de Algemene vergadering een kwaliteitscommissie en een remuneratiecommissie ingesteld. De voortgangscommissie en kwaliteitscommissie hebben een onafhankelijk voorzitter, Hester Minnema.

Leden voortgangscommissie 

 • Ben Cüsters, TWijs, secretaris/penningmeester
 • Marten Elkerbout, Spaarnesant
 • John van Veen, Jong Leren
 • Marloes Speelman, Icarus
 • Maarten Stuifbergen, Stopoz
 • Anna-Marieke van Kampen, Aloysius Stichting 
 • Ruth Veldhuizen van Zanten, de Waterlelie

 

Leden kwaliteitscommissie

 • Ben Cüsters, TWijs
 • Annemarie Feis, onhankelijk
 • Chantal van Liefland. onafhankelijk 
 • John van Veen, Jong Leren
 • Igor Verettas, onafhankelijk 

 

Leden remuneratiecommssie

 • Marten Elkerbout, Spaarnesant
 • Maarten Stuifbergen, Stopoz