De vereniging en de Algemene Vergadering

Het samenwerkingsverband heeft als bestuursvorm de Vereniging. De Vereniging heeft een eenhoofdig bestuur en een Algemene Vergadering als toezichthoudend orgaan. Alle aangesloten schoolbesturen worden door één afgevaardigde in de Algemene Vergadering vertegenwoordigd. In de Algemene Vergadering vindt op overeenstemming gericht overleg plaats, o.a. over het Ondersteuningsplan en de begroting. Indien noodzakelijk vindt er in de Algemene Vergadering besluitvorming bij gewone meerderheid van stemmen plaats (ieder lid heeft één stem). De taken en verantwoordelijkheden van de Algemene Vergadering zijn vastgelegd in de statuten van het SWV. De Algemene Vergadering heeft een onafhankelijk voorzitter die de overleggen leidt vanuit een neutrale positie.

Documenten 

230621 concept-verslag AV
221214 verslag AV
220522 verslag AV
211208 verslag AV
210623 ALV verslag

 

SWV PO-ZK Factsheet Jaarverslag 2022
SWV PO-ZK Factsheet Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020