De vereniging en de Algemene Vergadering

Het samenwerkingsverband heeft als bestuursvorm de Vereniging. De Vereniging heeft een eenhoofdig bestuur en een Algemene Vergadering als toezichthoudend orgaan. Alle aangesloten schoolbesturen worden door één afgevaardigde in de Algemene Vergadering vertegenwoordigd. In de Algemene Vergadering vindt op overeenstemming gericht overleg plaats, o.a. over het Ondersteuningsplan en de begroting. Indien noodzakelijk vindt er in de Algemene Vergadering besluitvorming bij gewone meerderheid van stemmen plaats (ieder lid heeft één stem). De taken en verantwoordelijkheden van de Algemene Vergadering zijn vastgelegd in de statuten van het SWV. De Algemene Vergadering heeft een onafhankelijk voorzitter die de overleggen leidt vanuit een neutrale positie.

Documenten 

 

221214 concept-verslag AV.pdf

220522 verslag AV .pdf

211208 verslag AV.pdf

210623 ALV verslag .pdf

Verslag ALV 09-12-2020

SWV PO-ZK Factsheet Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021 
Jaarrekening 2020 
Jaarrekening 2019