Agenda

Training Aandachtsfunctionaris HG en KM

  • 12 januari 9:30 tot 12 januari 16:30
  • Locatie: Schipholpoort 2, Haarlem

De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie en borging van de meldcode en daarmee bij de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. De tweedaagse training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling geeft voldoende kennis, vaardigheden en praktische tools om deelnemers hun rol als aandachtsfunctionaris binnen hun eigen organisatie bekwaam uitte kunnen, willen en durven voeren.

Werkwijze 

De training wordt gehouden op 12 januari en 2 februari 2023, van 09.30-16.30 uur.  Van deelnemers wordt verwacht dat ze op beide dagen aanwezig zijn. De training is interactief; er zullen praktische oefeningen zijn die afgewisseld worden met theorie, filmfragmenten, concrete vaardigheden en momenten van reflectie. Er zal tussendoor praktische huiswerkopdrachten gegeven worden, die direct binnen de school gebruikt kunnen worden.

ln het vierde dagdeel van de training wordt er gebruik gemaakt van een trainingsacteur. Tijdens dit dagdeel zullen allerlei slecht nieuws gesprekken, zoals zorggesprekken en meldingsgesprekken met ouders worden geoefend. Daarnaast staat coaching van collega's op dit gebied centraal.

Tijdens de training is het belang van een veilige leersetting neerzetten groot, zodat de deelnemers
zich veilig voelen om te kunnen leren en met het nieuw geleerd gedrag en vaardigheden te oefenen

 

Resultaten van de training
Deelnemer is bekend met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, en kan dit vertalen voor alle collega's binnen de organisatie/school.
Deelnemer is bekend met de verschillende vormen van geweld en weet wat te doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Bekend is wat Veilig Thuis hierin kan betekenen.
Deelnemer weet hoe zij de functie van aandachtsfunctionaris vorm wil geven binnen de eigen school en naar haar collega's toe, en heeft hiervoor een passend plan van aanpak gemaakt, waarmee de organisatie direct aan de slag kan.
Deelnemer is bekend met wat er nodig is voor het goed doorlopen van de stappen uit de meldcode en wat er nodig is voor effectieve dossiervorming. Weet hoe zij dit kan vertalen naar haar collega's binnen de school.
Deelnemer weet hoe zij collega's kan ondersteunen en coachen in de vragen, casussen en aanpak rondom (vermoedens) van geweld.

 

 

Gebruik het onderstaande formulier om u aan te melden voor deze bijeenkomst:This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.