Agenda

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

  • 12 januari 14:30 tot 12 januari 17:30
  • Locatie: Schipholpoort 2, 2034 MA Haarlem

Deze training biedt onderwijsprofessionals kennis en handvatten om getraumatiseerde kinderen te ondersteunen.

Door uiteenlopende omstandigheden - zoals (huiselijk) geweld, verwaarlozing en/of seksueel misbruik, een oorlog of vluchtverleden - kunnen kinderen al op jonge leeftijd chronisch getraumatiseerd raken. De gevolgen van deze traumatisering zijn ernstig en vergaand, doordat het de ontwikkeling van de hersenen negatief beïnvloedt. Kinderen kunnen hierdoor onder meer moeite hebben met leren, met reguleren van emoties en gedrag en met zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander.

School kan voor getraumatiseerde kinderen een plek zijn waar ze zich veilig voelen en waar ze vertrouwen in zichzelf en anderen leren ontwikkelen. In de praktijk komen deze kinderen echter - door gedragsproblemen als gevolg van trauma - op school vaak in een negatieve spiraal terecht die de problematiek juist versterkt. Het gedrag van getraumatiseerde kinderen is voor leerkrachten vaak moeilijk te begrijpen en kan bij hen leiden tot gevoelens van machteloosheid en frustratie.


Met de juiste kennis en kunde, kun jij als onderwijsprofessional een groot verschil maken voor getraumatiseerde kinderen. Dat dit soms een uitputtingsslag is, zullen we niet ontkennen. In deze training krijgt het team handvatten en kennis om de negatieve spiraal te doorbreken en daardoor ook zelf gemotiveerd te blijven en minder uitgeput te raken.

Aan de hand van cases wordt gewerkt aan het volgende doel: Het vergroten van kennis van trauma en de effecten ervan, zodat onderwijsprofessionals:

  • - Het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter herkennen;
  • - het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter begrijpen;
  • - beter met het gedrag van getraumatiseerde kinderen om kunnen gaan;
  • - een actievere rol kunnen spelen bij het herstel van getraumatiseerde kinderen. 


Data: 12, 19, 26 januari en 2 februari 2023 van 14.30 - 17.30.
We verwachten dat je alle keren aanwezig bent. 

Trainers: Anouska Kloes (trauma psycholoog), Wendela Weel (consulent gedrag SWV)

Gebruik het onderstaande formulier om u aan te melden voor deze bijeenkomst:This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.