Agenda

Tweede bijeenkomst HB-specialisten

  • 31 mei 14:30 tot 31 mei 17:00
  • Locatie: Schipholpoort 2 - zolder

Deze tweede bijeenkomst voor HB-specialisten is voortgekomen uit de Good Practice bijeenkomst van 23 november 2022. Die middag - onder het motto Delen & Stelen - stond geheel in het teken van uitwisseling van kennis, kunde en ervaringen op het gebied van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen op onze scholen. Dit leverde de aanwezigen nieuwe inzichten en aanknopingspunten op om in te zetten in de eigen school. En het smaakte naar meer. Om in die behoefte te voorzien, organiseren wij opnieuw een samenkomst voor HB-specialisten op onze scholen. Gespecialiseerde leerkrachten en andere professionals die zich op hun school bezighouden met het aanbod voor deze groep leerlingen, zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. 
Het programma van deze middag wordt samengesteld in samenspraak met een aantal HB-specialisten van onze scholen. Hierover volgt z.s.m. meer informatie. 

Het is de bedoeling om de HB-specialisten op onze scholen met enige regelmaat bij elkaar te brengen, zodat zij op structurele basis kennis en kunde kunnen uitwisselen en zo met elkaar het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen blijven versterken.

Gebruik het onderstaande formulier om u aan te melden voor deze bijeenkomst:This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.