Agenda

Taalproblemen bij jonge kinderen - betekenisvol taalonderwijs

  • 18 oktober 15:00 tot 18 oktober 17:15
  • Locatie: Schipholpoort 2, 2034 MA Haarlem

Deze middag staat in het teken van betekenisvol taalonderwijs aan/voor het jonge kind. 
Iedere leerkracht in de onderbouw komt het regelmatig tegen, een leerling over wie er zorgen zijn over de taalontwikkeling. Er zijn bijvoorbeeld problemen in de spraakverstaanbaarheid, het kind spreekt louter in losse woorden, of er lijkt weinig taalbegrip te zijn. Het is van groot belang om al zo vroeg mogelijk - en zeker op jonge basisschool-leeftijd (4 tot 7 jarigen) - de taalontwikkeling te stimuleren en zo alle ontwikkelingsgebieden positief te beïnvloeden. Dit kan de onderwijskansen aanzienlijk vergroten.  

Als leerkracht, ondersteuner of IB’er kun je hierbij veel betekenen. Met kleine aanpassingen in de klas lukt het vaak al om betekenisvoller taalonderwijs te geven en kinderen te stimuleren om meer van zich te laten te horen. In deze workshop krijg je handreikingen om taalproblemen vroegtijdig te signaleren en leer je welke materialen en leerkrachtvaardigheden je direct morgen al kunt inzetten om het taalonderwijs aan jonge kinderen te versterken.

Door Auris

Het maximale inschrijvingen van deze bijeenkomst is bereikt!