Agenda

Een interactieve middag over leren vanuit spel

  • 22 november 15:00 tot 22 november 17:00
  • Locatie: De Schelp, Nieuwe Landstraat 12 in Haarlem

Door middel van spel kun je de intrinsieke motivatie, de zelfredzaamheid en autonomie van kinderen vergroten. Ook kun je spel ondersteunend inzetten bij je reken- en taallessen. Hoe je dit kunt doen, óók voor leerlingen die moeilijk tot leren komen, leer je in deze interactieve middag op locatie bij SO De Schelp.

Door het Expertiseteam van De Schelp

Leerkrachten werkzaam binnen SWV PO-ZK, kunnen zich per leerkrachtmiddag ongeveer zes weken van tevoren inschrijven. Voor deze middag zal inschrijven mogelijk zijn op 4 oktober vanaf 15.00 uur.