Agenda

Training aandachtsfunctionaris

  • 29 januari 9:30 tot 29 januari 16:30
  • Locatie: Schipholpoort 2, Haarlem

De aandachtsfunctonaris heeft een adviserende rol richting de beleidsontwikkeling en een coördinerende rol bij de uitvoering van de stappen van de meldcode indien er een vermoeden is van kindermishandeling.

Dag 1: vormen, signaleren en rol en taken van de aandachtsfunctionaris; positioneren van de aandachtsfunctionaris, meldcode en afwegingskader, implementatieplan opstellen.

Dag 2: zorggesprekken voeren, coachen van collega's (inclusief trainingsacteur); omgaan met verschillen, presentatie van de implementatieplannen, samenwerking ketenpartners, transfer naar de praktijk

 

De training wordt gegeven op 29 januari en 12 februari 2024. Deelnemers worden op beide dagen verwacht.