Agenda

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

  • 11 januari 14:30 tot 11 januari 17:30
  • Locatie: Schipholpoort 2, Haarlem.

Deze training biedt onderwijsprofessionals kennis en handvatten om getraumatiseerde kinderen te ondersteunen.  

Door uiteenlopende omstandigheden zoals (huiselijk) geweld, verwaarlozing en/of seksueel misbruik een oorlog of vluchtverleden kunnen kinderen op jonge leeftijd chronisch getraumatiseerd raken. De gevolgen van deze traumatisering zijn ernstig en vergaand doordat het de ontwikkeling van de hersenen negatief beïnvloedt. Kinderen hebben hierdoor o.a. moeite met leren, met reguleren van emoties en gedrag en met vertrouwen van zichzelf en in de ander.  

School kan voor getraumatiseerde kinderen een plek zijn waar ze zich veilig voelen en waar ze vertrouwen in zichzelf en anderen ontwikkelen. In de praktijk komen deze kinderen echter door hun gedragsproblemen op school vaak in een negatieve spiraal terecht die de traumaproblematiek juist versterkt. Het gedrag van getraumatiseerde kinderen is voor leerkrachten vaak moeilijk te begrijpen en kan bij hen leiden tot gevoelens van machteloosheid en frustratie. 

Als onderwijsprofessional kun jij een groot verschil maken voor getraumatiseerde kinderen. Dat dit soms een uitputtingsslag is zullen we niet ontkennen. In deze training krijgt het team handvatten en kennis om de negatieve spiraal te doorbreken en daarbij zelf minder uitgeput te raken. 

Door middel van casussen wordt gewerkt aan het volgende doel: 

Het vergroten van kennis van trauma en de effecten ervan, zodat

- onderwijsprofessionals het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter herkennen;
- onderwijsprofessionals het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter begrijpen;
- onderwijsprofessionals beter met het gedrag van getraumatiseerde kinderen om kunnen gaan;     
- onderwijsprofessionals een actievere rol kunnen spelen bij het herstel van getraumatiseerde kinderen.

 De training wordt gegeven op 11 januari, 25 januari, 1 februari, 8 februari, van 14.30-17.30 uur. Je wordt op alle vier de dagen verwacht. Let op: maximaal twee aanmeldingen per school.