Agenda

Intervisie Aandachtsfunctionaris - Veilig Thuis

  • 23 november 15:00 tot 23 november 16:30
  • Locatie: Veilig Thuis Kennemerland, Oostvest 60, Haarlem

Onderwerpen die aan de orde komen zijn: de routekaart, samenwerking, werkwijze VT en veel ruimte voor vragen en interactie.

 

De intervisiebijeenkomst wordt gegeven door gedragswetenschappers Susan Dijkman en Chantal Dolfing.

 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: secretariaat@veiligthuis-ken.nl