Agenda

Good practice: ONLINE Brugfunctionaris en De Amsterdamse School

  • 17 januari 10:00 tot 17 januari 11:30
  • Locatie: ONLINE

Na het succes én op verzoek van de scholen organiseren we dit jaar weer good practices. Op woensdag 17 januari tussen 10:00-11:30 uur online worden twee ervaringen gedeeld: Patricia Pijloo, directeur van De Talenten vertelt over de Brugfunctionaris en Malika Mauch, adjunct-directeur van De Amsterdamse Familieschool vertelt haar ervaring over het werken aan gelijke kansen door De Amsterdamse familieschool aanpak.

In 2024 kunnen scholen subsidie aanvragen bij De Rijksoverheid om een brugfunctionaris in dienst te nemen. Daarvoor is jaarlijks bijna € 52 miljoen beschikbaar. De functionarissen moeten een brug slaan tussen school, gezinnen en zorg en ondersteuning in de buurt. En zo ook leraren en intern begeleiders op scholen ontlasten.