Agenda

Hoe verrijk ik zonder zorgen? Afstemmen op hoogbegaafdheid; wat lukt altijd?

  • 16 oktober 14:30 tot 16 oktober 17:00
  • Locatie: Schipholpoort 2, 2034 MA, Haarlem

Verrijken zonder zorgen 
Twee leerkrachten van Day a Weekschool Zuid-Kennemerland, nemen je mee in verschillende manieren om op eenvoudige wijze jouw aanbod – al dan niet op basis van de lesmethodes - te verrijken en te verdiepen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in je groep.

Met het stellen van de juiste vragen; het doordacht uitbreiden van opdrachten en/of het inzetten van specifieke tools kun je al een grote slag slaan naar beter passend aanbod voor deze doelgroep. Vul je gereedschapskist aan en maak gebruik van de kennis en ervaring van deze twee specialisten uit de praktijk! 

Door: Kyra van Ingen en Sharon Reinders Folmer – DWS Zuid-Kennemerland  

Leerkrachten werkzaam binnen SWV PO-ZK, kunnen zich per leerkrachtmiddag ongeveer zes weken van tevoren inschrijven. Voor deze middag zal inschrijven mogelijk zijn op 4 september 2024 vanaf 15.00 uur.