Agenda

De stem van de leerling: in gesprek met kinderen met behulp van het Wereldspel

  • 21 mei 14:30 tot 21 mei 17:00
  • Locatie: Schipholpoort 2, 2034 MA, Haarlem

In gesprek met de leerling: Wereldspel 
Het Wereldspel wordt al ruim een eeuw lang in binnen- en buitenland ingezet binnen onderwijs en zorg door psychologen, psychiaters, (ortho)pedagogen en hoogbegaafdheidprofessionals. Dat is niet voor niets, want het Wereldspel is een bewezen effectieve manier om zonder taal (dus zonder te praten, luisteren of schrijven) meer over een leerling te weten te komen. Via het spel laat het kind onbewust zien wat de hulpvraag is. Juist dit non-verbale karakter maakt het materiaal geschikt voor bijvoorbeeld leerlingen die de taal (nog) niet beheersen en/of leerlingen met leer- en gedragsproblemen.  
Werken met het Wereldspel geeft inzicht in: 
  
1. De leerstrategieën van de leerling: visueel-ruimtelijk en/of verbaal-sequentieel. Dit geeft inzicht in de manier van leren en communiceren. 
2. Het welbevinden van de leerling: blokkades op sociaal en/of emotioneel gebied worden zichtbaar. 
3. De cognitieve capaciteiten van een leerling als er geen taal aan te pas komt. Dit maakt zaken als onderpresteren en eventuele aanwezigheid van leer- of gedragsproblemen zichtbaar.   
  
We gaan deze middag in op de historie en wetenschappelijke achtergrond van het Wereldspel, het onderzoek zelf en de te signaleren kenmerken met bijbehorende relevantie binnen het onderwijs. Vanzelfsprekend wordt het geheel ondersteund met vele praktijkvoorbeelden. Meer informatie over het Wereldspel vind je via deze link 
 
Door: Marion van de Coolwijk van Kind in beeld  

Leerkrachten werkzaam binnen SWV PO-ZK, kunnen zich per leerkrachtmiddag ongeveer zes weken van tevoren inschrijven. Voor deze middag zal inschrijven mogelijk zijn op 9 april 2025 vanaf 15.00 uur.