Alle nieuwsberichten

Doorstroomcoördinator ITK

31 januari 2024

Vorig schooljaar is het aantal leerlingen van de Internationale Taalklas (ITK) explosief gegroeid. Op het hoogtepunt telde de ITK maar liefst 25 groepen met in totaal 400 leerlingen. Dat betekent niet alleen iets voor de organisatie in de school zelf, maar ook voor de doorstroom van al deze leerlingen naar een volgende passende onderwijsplek.
Om deze doorstroom vanuit de ITK naar scholen in de regio in goede banen te leiden, is onlangs een doorstroomcoördinator aangesteld in de persoon van Vera Keetlaer. Zij neemt de komende tijd onze scholen mee in een nieuwe werkwijze die de doorstroom van ITK-leerlingen naar een volgende school zal vereenvoudigen voor alle betrokkenen.


Het idee achter het aanstellen van een doorstroomcoördinator is als volgt: Wanneer een leerling vanuit de ITK klaar is om door te stromen naar een andere onderwijsplek, wordt gekeken welke scholen in de wijk staan waar deze leerling woont. De doorstroomcoördinator brengt deze scholen vervolgens met elkaar in contact en in onderling overleg wordt een passende én thuisnabije plek voor de leerling gezocht op een van deze scholen. Deze werkwijze, waarbij de gedeelde verantwoordelijkheid centraal staat, is in andere regio’s in Nederland al succesvol gebleken en krijgt nu navolging in Zuid-Kennemerland. Over de precieze vormgeving van deze nieuwe aanpak in onze regio worden de scholen binnenkort nader ingelicht. 

Doorstroomcoördinator Vera Keetlaer is werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag en bereikbaar via de algemene adresgegevens van de ITK.