Plaatsen vluchteling kinderen in regulieronderwijs

Miranda Baas-Oud
(OBS de Dolfijn)
7 december 2016 om 09:02u
Is er een mogelijkheid om extra bekostiging aan te vragen bij het plaatsen van een vluchteling leerling? Om aan de bijzondere onderwijsbehoefte van dit kind te kunnen voldoen.
Johanneke Mijnhardt
(Passend Onderwijs - Zuid Kennemerland)
8 december 2016 om 10:16u
Hoi Miranda,

In de nieuwsbrief van de Inspectie van vorige week staat een “Regeling tweede jaar bekostiging asielzoekerskinderen” beschreven. Wellicht heb je hier iets aan. Hierin staat het volgende:

"Regeling tweede jaar bekostiging asielzoekerskinderen

Met ingang van1 december 2016 kunnen scholen – via hun bevoegd gezag – een aanvraag indienen voor bijzondere bekostiging voor het onderwijs aan asielzoekerskinderen die voor het tweede jaar in Nederland verblijven. Deze regeling voor ondersteuning aan asielzoekerskinderen tijdens hun tweede jaar in Nederland is een aanvulling op de bestaande regeling (art. 31) voor eerste opvang aan asielzoekers. Net als bij de eerste opvang vindt de bekostiging plaats per kwartaal en wordt gebaseerd op het aantal asielzoekerskinderen die één jaar of langer, maar korter dan twee jaar, woonachtig zijn in Nederland en die op de eerste dag van het kwartaal staan ingeschreven bij de school.

Om welke leerlingen gaat het?

De regeling is zodanig vormgegeven dat scholen voor asielzoekerskinderen die in hun tweede verblijfsjaar zitten en aan wie niet het gewicht 1,2 is toegekend, een toeslag op de reguliere bekostiging ontvangen in de vorm van bijzondere en aanvullende bekostiging. Deze toeslag bedraagt op jaarbasis €3000 voor asielzoekerskinderen zonder een toegekend gewicht (zijnde het bedrag dat een school extra voor een leerling met gewicht 1,2 ontvangt) en €2400 voor asielzoekerskinderen met een toegekend gewicht van 0,3 (zijnde het verschil tussen de extra bekostiging die een school ontvangt voor een leerling met toegekend gewicht 0,3 en een leerling met toegekend gewicht 1,2).

De bijzondere en aanvullende bekostiging geldt dus niet voor tweedejaars asielzoekerskinderen met een toegekend gewicht van 1,2. Deze kinderen tellen immers al mee bij de vaststelling van de bekostiging voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Deze kinderen geeft u dan ook niet op bij de aanvraag."

De hele regeling staat beschreven op de volgende website:

https://abonneren.rijksoverheid.nl/nieuwsbrieven/archief/artikel/voorbeeld/nap-previews-pid467836/29a22536-e480-4dfc-8c96-15228e1cfcc5?securityKey=IcI0_rm4Qjbz_0KZN5AEWspvc9qddjIeLAm0kLyXT8Q1&utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Primair+onderwijs

Veel succes!
Miranda Baas-Oud
(OBS de Dolfijn)
12 december 2016 om 09:12u
Dank je voor deze informatie!

Plaats een reactie:

Je moet ingelogd zijn om op dit onderwerp te kunnen reageren. Klik hier om in te loggen

Ga terug naar forum