Alle categorie berichten

Start Rolversterking HB specialist

26 oktober 2023

Eind november beginnen twaalf HB-specialisten in ons samenwerkingsverband met veel enthousiasme aan de opleiding Rolversterking van de HB-specialist
Primair doel van deze opleiding is het verder versterken, verspreiden, stimuleren, motiveren en vooral bestendigen en borgen van de kennis en expertise die inmiddels in Zuid-Kennemerland is opgebouwd m.b.t. onderwijs dat is afgestemd op meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Met deze opleiding - die wordt verzorgd door WijsSein - willen we bijdragen aan de verdere rolversterking van de HB-Specialist, zodat deze optimaal in staat is om:

  • Kennis, kunde en ervaring op HB-gebied te delen; niet alleen in de eigen school, maar óók daarbuiten in het bredere netwerk van scholen in ons SWV;
  • Draagvlak voor het belang van afstemmen op de onderwijsbehoeften van deze doelgroep te helpen vergroten;
  • De plek als expert vrijuit en met zelfvertrouwen in te nemen en uit te dragen;
  • Vanuit deze stevige expert-functie een coachende en verbindende rol te vervullen voor collega’s in het regionale onderwijsveld.

We houden jullie op de hoogte!