Alle weblogberichten

Als een vis in het water bij IKC Noord

29 november 2022

  Drie maanden zijn we inmiddels onderweg in dit schooljaar; mijn eerste maanden als directeur van IKC Haarlem Noord. Een IKC dat op 1 augustus 2022 is ontstaan door de samenwerking tussen SBO De Trapeze en SO De Gunning.
De wittebroodsweken zijn voorbij voor mij, de weerbarstige praktijk dient zich aan. Ik voel me als een vis in het water!        

Bij mijn start zag ik vooral prachtige kansen om - samen met de IKC’s Schalkwijk en Focus, het samenwerkingsverband, de zorgpartners en de gemeente - te bouwen aan plekken voor kinderen waar het écht gaat om leren en ontwikkelen. Want dat is waarvoor ik hier zit. Dat vraagt om een andere koers met een ander kompas, om samenwerking en om lef. Nu ik een eerste balans opmaak, zie ik dat die ingrediënten aanwezig zijn.

Een beeld
De beide locaties van IKC Noord - Gunning en Trapeze - heb ik de afgelopen tijd beter leren kennen. Er staan twee sterke teams, die iedere dag weer samen voor het beste gaan. Er is al heel veel ervaring en deskundigheid in huis; tegelijkertijd is er de wil om te blijven leren en ontwikkelen. 
Het samengaan van de scholen roept vragen op bij de reguliere scholen om ons heen, zoals: Worden de scholen dan nu gemengd? Het antwoord daarop is: Nee, niet zomaar. Want wat er staat, staat goed. Dat gooien we niet zomaar ‘overhoop’. Wél onderzoeken we hoe we door samenwerking en samenvoeging nóg beter onderwijs voor onze leerlingen kunnen maken. Dat doen we niet overhaast, dat doen we stap voor stap.
Dit samengaan biedt enerzijds kansen om onze onderwijscontext te verbreden, waarbij alle kennis en expertise binnen die bredere context kan worden toegepast. Anderzijds biedt het ook de ruimte om die expertise wél gebundeld en gericht in te zetten, daar waar en wanneer dat echt nodig is. Kansen ontstaan nu al, ik heb er alle vertrouwen in dat die nog veel vaker gaan ontstaan.

Samenwerkingspartners 
Ook de gemeente, de jeugdhulp en -zorgpartijen om mij heen leer ik steeds beter kennen. Ik ervaar hoe de hazen lopen en wat de dynamieken en procedures zijn. Ook bij die samenwerkingspartners merk ik een sterke wil om samen de schouders eronder te zetten, om te doen wat nodig is voor kinderen. Het is nog zoeken hoe we de belemmeringen die we ervaren, kunnen beslechten. Daar hebben we elkaar voor nodig en het mooie is: we vinden elkaar.
Samen met de IKC’s Schalkwijk en Focus is er een goede basis en loopt er een verdere dialoog over hoe we met elkaar kunnen zorgen voor een dekkend aanbod van gespecialiseerd onderwijs. En over hoe we binnen dat aanbod de samenwerking met het regulier onderwijs kunnen vormgeven, zodat zoveel mogelijk kinderen binnen hun eigen sociale bedding tot leren en ontwikkelen kunnen komen. Ik ervaar het als een dynamisch speelveld en er is nog genoeg werk aan de winkel.

Strijdvaardig 
Niet voor niets ben ik in het gespecialiseerd onderwijs terechtgekomen. Ik heb jaren in het reguliere onderwijs gewerkt, als leerkracht en als directeur. Mijn hart brak voor het eerst toen ik mijn eerste groep 8 de resultaten van de CITO-toets moest teruggeven. En zo volgden nog meer momenten van realisatie. De gevolgen die zo’n boodschap kan hebben voor het zelfbeeld en het zelfvertrouwen, de angst, de stress, de impact op gedrag, de selffulfilling prophecy….  Daar ben ik niet voor het onderwijs in gegaan en dat maakt mij strijdvaardig.
Ik wíl niet meewerken aan een systeem dat uitsluit. Ik wil bouwen aan een systeem dat ontsluit en insluit. Dat een basis legt voor een verbonden samenleving waar ieder aan bij kan en wil dragen. Ik voel me thuis in het gespecialiseerd onderwijs, waar de mensen vooral gespecialiseerd zijn in het zien van de behoefte áchter gedrag. Hoe extreem soms ook.

Ontdekkingstocht
Eerst connectie, dan correctie, zo luidt een van onze motto’s. Het zijn vaak juist de uitzonderingen die ons vertellen wat belangrijk is voor velen. Dat geeft ons niet alleen de kans om het zelf anders te doen, maar ook om dat samen met zorg en regulier onderwijs te doen. Kinderen zijn geen CITO-scores, geen producten van de lopende band en geen hulpeloze wezens. Kinderen zijn veerkrachtig, vitaal en vol potentie. School zie ik als een miniatuursamenleving: ‘It takes a village to raise a child’. Dat is mijn uitgangspunt. Ik nodig al mijn collega’s uit om daar ons ‘systeem’ op te bouwen. Hoe we dat gaan doen en wat daarvoor nodig is, dat is een ontdekkingstocht die ik hier in Zuid Kennemerland graag aan ga.

Lotte Hidding is sinds het schooljaar 2022-2023 directeur van IKC Zuid-Kennemerland, locatie Noord.