Alle weblogberichten

School als stabiele factor bij ziekte

20 april 2023

Deze keer weer aandacht voor onze Expertisepool.
Carola Straathof vertelt graag hoe zij als Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen met scholen (PO en VO) en ouders kan meedenken over het organiseren van maatwerk voor zieke leerlingen.
 

 

Wie ben je?
Mijn naam is Carola Straathof. Ik woon met mijn gezin met twee jonge kinderen in Leimuiden, een mooi, landelijk gelegen dorpje in Zuid-Holland. 

Waar werk je?
Ik werk als onderwijsadviseur voor 1801 jeugd & onderwijsadvies. Verder ben ik werkzaam als Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen, vanuit het landelijke netwerk Ziezon. Samen met mijn collega’s verzorg ik ondersteuning aan leerlingen die chronisch ziek zijn of te maken hebben met andere lichamelijke klachten die hen beperken in de schoolgang. Het gaat daarbij altijd om leerlingen die (tijdelijk) niet in staat zijn om het onderwijs op een reguliere manier te volgen en daardoor zijn aangewezen op onderwijs op maat.
Wij denken in samenwerking met scholen en ouders graag mee over hoe we ervoor kunnen zorgen dat leerlingen zich, ondanks deze beperkingen, toch kunnen blijven ontwikkelen en zo min mogelijk achterstanden oplopen. Eerst onderzoeken we wat er mogelijk is vanuit school zelf; daarnaast kunnen we eventueel middelen inzetten zoals een KPN-klasgenoot (waarbij de zieke leerling via een beeldscherm kan deelnemen aan school) of een freelance docent.

Wat vind je het leukst aan je werk?
Ziek zijn heeft een enorme impact op de leerling en zijn of haar omgeving. School speelt voor veel kinderen een belangrijke rol in hun dagelijks leven. Als je leven op zijn kop staat door ziekte, kan school juist een veilige en stabiele factor zijn. Het contact behouden met medeleerlingen is dus heel belangrijk. Bezig zijn met school zorgt voor afleiding en het maakt dat je je nuttig voelt en weet dat je ertoe doet. Ik ervaar dit meedenken over hoe we dit allemaal zo goed mogelijk kunnen vormgeven voor een zieke leerling als een mooie en dankbare taak die ik heel graag vervul.
We zoeken elke keer weer naar mogelijkheden om maatwerk te leveren, linksom of rechtsom. Ik vind het ontzettend leuk om scholen te prikkelen out-of-the box te denken, wat kan er wél? En dan blijkt er soms heel veel te kunnen. Zoals voor een leerling die een stamceltransplantatie had ondergaan. School maakte naast het klaslokaal buiten een plek waar de leerling vanachter glas toch steeds een uurtje kon meedoen met de klas en voor heel even de ziekte kon vergeten. 

Wat kan jij vanuit jouw expertisegebied bieden aan scholen?
Ongeveer 1 op de 7 leerlingen in Nederland heeft een (chronische) ziekte. Er zijn dus nogal wat scholen die hiermee te maken hebben. Zij kunnen altijd vrijblijvend contact met mij of mijn collega’s opnemen om te sparren over een leerling of een situatie. Soms leidt dit tot een vervolgafspraak, soms mondt dit uit in een advies. We werken vanuit een landelijk netwerk. Daar is heel veel kennis en ervaring aanwezig over verschillende ziektebeelden en welke gevolgen die kunnen hebben voor de schoolgang en de leerprestaties.
Wij geven voorlichting en advies, kunnen samenwerken en afstemmen met betrokken partners zoals leerplicht, ambulant begeleiders, jeugdartsen et cetera. We kunnen een ondersteunde functie vervullen waardoor ouders en school ontlast worden en waardoor wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden bij elkaar kunnen komen. We schakelen snel, zijn flexibel en we kunnen goed maatwerk leveren. Ook hebben we korte lijnen met onze collega consulenten in de diverse universitaire medische centra. Goed om te weten: Voor scholen zijn geen kosten verbonden aan onze dienstverlening.

Wanneer heb je voor het laatst contact gehad met een reguliere school en waar ging dat over?
Ik ben vrijwel dagelijks in contact met scholen. Op dit moment begeleid ik 14 leerlingen; geen situatie is hetzelfde. Na de meivakantie ga ik bijvoorbeeld in gesprek over een leerling met diabetes. De betrokken school is via een andere leerling al bekend met de algemene richtlijnen bij diabetes. Dan kunnen we die stap overslaan en is mijn begeleiding vooral gericht op wat déze leerling en leerkracht specifiek nog nodig hebben.

Hoe kunnen we jou en jouw collega’s bereiken?
Scholen die met ons in contact willen komen, vinden hierover alle informatie via deze link.
Op de website van Ziezon vind je onder het kopje Brochures informatie over verschillende ziektebeelden en de daarbij behorende aandachtspunten en mogelijke gevolgen voor het volgen van onderwijs.

Zie voor meer informatie over alle experts in ons SWV de pagina Expertisepool.