Alle weblogberichten

Koor-business op de basisschool

24 april 2024

De Muzikale basisschool Koorschool Haarlem neemt al bijna tachtig jaar een heel eigen plek in binnen Zuid-Kennemerland. De school biedt onderwijs aan kinderen met muzikale aanleg, vanaf groep 5. Een gewone basisschool met een bijzondere insteek.
Directeur Constance Huveneers vertelt er met trots over.
 

Wie ben jij en wat is jouw rol in de Muzikale basisschool Koorschool Haarlem?
Mijn naam is Constance Huveneers. Ik werk sinds 2019 op de Koorschool. Eerst als leerkracht en interne begeleider en nu als directeur. Ik ben directeur van het Muziekinstituut waar de Koorschool onder valt. Dat houdt in dat ik behalve voor de onderwijskwaliteit ook verantwoordelijk ben voor de muzikale kwaliteit van het Kathedrale Koor.

Kun je iets vertellen over de geschiedenis van de Koorschool?
De Koorschool is 78 jaar geleden gesticht door de toenmalige plebaan (pastoor, red.) Dr. Kat die de muzikale opluistering van de zondagse Hoogmis wilde bevorderen. Als sinds de Middeleeuwen is het de gewoonte dat er tijdens de mis wordt gezongen. Vroeger was dat altijd door een jongenskoor. Sinds 1992 worden ook meisjes toegelaten op de Koorschool. Gelukkig maar, want juist samen zorgen ze voor die prachtige, meerstemmige koorklank.

Aan de naam van de Koorschool is muzikale basisschool toegevoegd, waarom is dat?
Omdat ouders vaak niet van ons bestaan af wisten. Ze reden langs de school en dachten dat het een muziekschool was. Ze hadden er geen idee van dat we een ’gewone’ basisschool zijn. Dat wilden we graag duidelijk maken. Wij zijn een gewone basisschool - dus geen particuliere school - waar twintig procent van de tijd wordt besteed aan muzieklessen, vooral veel zang.

Wat maakt de Koorschool uniek?
De muzikale opleiding die alle kinderen krijgen, maakt de school uniek. Daarbij zijn we een kleine school. En dat blijven we ook; we hebben een status aparte gekregen van het ministerie van onderwijs. Door die kleinschaligheid kunnen we alle kinderen ‘zien’, dat geeft voldoening. Verder komen we met het koor vaak op mooie plekken tijdens onze jaarlijkse tournee. Bijvoorbeeld in Rome, Parijs, Keulen, Antwerpen, Ameland, Maastricht. Ook geven we concerten in bijvoorbeeld het Concertgebouw in Amsterdam of in de PHIL. in Haarlem. En natuurlijk is het Kathedrale koor van de Kathedrale Basiliek een begrip in Haarlem. Alle leden hebben op de Koorschool gezeten.

Hoe ziet een dag op de Koorschool eruit?
Kinderen hebben elke dag muziek. Op maandag solfège (zingen vanaf bladmuziek red.) en op alle andere dagen muziekles zoals repertoirestudie, algemene muziekleer en stemvorming. Ook bespelen de meeste leerlingen onder schooltijd een muziekinstrument. Tijdens de muziekles is de klas vaak opgesplitst in alten en sopranen. De ene helft van de klas zingt, de andere zit in de klas en werkt aan de weektaak. Verder bieden we gewoon alle vakken aan die in het basisschool curriculum thuishoren.

Voor wie is de Koorschool een passende plek?
De Koorschool is en plek voor kinderen die baat hebben bij kleinschalig onderwijs én van muziek en zingen houden. We verwachten een behoorlijke mate van zelfstandigheid van de leerlingen. Ze moeten tenslotte in staat zijn om hun gewone schoolwerk in 80 procent van de tijd te doen, omdat de rest aan muziek wordt besteed.  

Hoe werk je samen met andere basisscholen?
We zijn een zogenoemde eenpitter (school die niet onder een groter bestuur valt, red.) en werken met andere eenpitters in de regio samen. Ik zou het liefst met álle basisscholen in Haarlem en omgeving samenwerken. Het zou toch fantastisch zijn als basisscholen aan de Koorschool denken bij kinderen die blij worden van muziek, en ouders wijzen op die mogelijkheid. Andersom kunnen wij op scholen laten zien hoe wij muziekonderwijs geven en wat muziek kan doen met kinderen en hun brein.

Welke uitdagingen zie je voor de Koorschool?
De grootste uitdaging is ervoor te zorgen dat wij steeds weer nieuwe leerlingen kunnen verwelkomen. Daar stoppen we veel energie in. We onderzoeken de mogelijkheid om een groep 4 op te starten. Een andere uitdaging is ons aannamebeleid. Door onze kleinschaligheid trekken we nogal eens kinderen aan die op hun huidige school niet lekker draaien. We stellen ons natuurlijk ook voor deze kinderen open, maar we kunnen hen niet altijd bieden wat ze nodig hebben. Onze specialiteit is muziekonderwijs; op het gebied van leerproblemen of gedragsproblematiek hebben we geen specifieke expertise. We zijn een kleine school en hebben kinderen goed in beeld, maar we zijn geen speciaal onderwijs.

Wat is jouw wens voor de Koorschool?
Mijn wens voor de Koorschool is dat we een begrip worden, zijn en blijven in Haarlem en omstreken. Zodat we steeds weer nieuwe leerlingen kunnen bedienen met ons bijzondere aanbod. De Koorschool is een fijne werkplek waar alle dagen muziek door de gangen klinkt. Kinderen worden ‘gezien’ en er heerst een familiesfeer. Ik gun het ieder kind zo te mogen opgroeien, en iedere leerkracht zo’n mooie werkplek te hebben!

Contact opnemen met Muzikale basisschool Koorschool Haarlem? Klik hier.