Alle weblogberichten

Geef ze tijd en heb vertrouwen!

29 februari 2024

Om de doorstroom van leerlingen uit de Internationale taalklas (ITK) naar scholen in de regio in goede banen te leiden, is in het overleg van de gezamenlijke besturen besloten een doorstroomcoördinator aan te stellen, in de persoon van Vera Keetlaer. In dit blog stelt zij zich voor en vertelt ze wat zij voor onze scholen kan betekenen.

Wie ben jij en wat is jouw achtergrond?
Ik ben Vera Keetlaer en ik werk sinds zes jaar bij de Internationale Taalklas in Haarlem. Ik kom uit Heemskerk en heb 16 jaar in het speciaal basisonderwijs gewerkt. Daarna werkte ik een kleine twee jaar bij het samenwerkingsverband IJmond, maar ik miste de school teveel. Terug naar de werkvloer dus. Eerst een jaar als zorgcoördinator op een school in Velserbroek, daarna zes jaar op een grote basisschool in Beverwijk. Via een baan in Amsterdam ben ik terechtgekomen op de leukste school van Haarlem en omstreken, de ITK! Hier ben ik IB-er en nu dus ook doorstroomcoördinator.

Wat doet een doorstroomcoördinator?
De doorstroomcoördinator legt contact met alle basisscholen in deze regio, met als doel afspraken te maken om de doorstroom van onze leerlingen in een vroeg stadium in kaart te brengen. Ik leg lijsten aan van leerlingen die in een bepaald gebied wonen. Benader de ouders om hen te informeren welke scholen in de buurt zijn en vraag ze om een eerste, tweede en derde voorkeur aan te geven. Voor de basisscholen is het prettig om ruim van te voren te weten hoeveel leerlingen in het komende school jaar mogelijk zouden kunnen starten en voor de ITK is het prettig om ver voordat zij doorstromen te weten waar een leerling een plekje kan vinden. Nu lopen zowel de basisscholen als de ITK tegen een enorme tijdsdruk aan als leerlingen bij ons uitstromen. Dat kunnen we op deze manier zoveel mogelijk voorkomen.

Met wie werk jij samen?
Als doorstroomcoördinator werk ik samen met alle basisscholen In Zuid-Kennemerland, met de directeuren en de interne begeleiders van al die scholen, met mijn collega’s van de ITK en natuurlijk met het samenwerkingsverband.

Wat kan je voor onze scholen betekenen?
Ik kan bij de scholen al in een vroeg stadium aangeven hoeveel leerlingen er in hun wijk of gebied wonen die de ITK bezoeken. Hierdoor kan een basisschool al veel eerder schakelen en vanuit de zorgplicht gaan onderzoeken of zij een passende plek kan bieden aan één (of meer) van onze leerlingen. De plaatsingen gaan niet meer zo ad-hoc zoals nu nog vaak het geval is. Scholen kunnen zich dus beter voorbereiden.

Welke taak ligt er voor de scholen zelf?
Na aanlevering van de leerling-lijsten vanuit de ITK, met daarop vermeld de voorkeurscholen van ouders, is het aan de scholen in het betreffende gebied om samen te bekijken wie in welke groep een passende plek heeft en voor hoeveel leerlingen. Wanneer scholen hier vragen over hebben, of er niet goed uitkomen dan kunnen ze altijd contact opnemen met mij als doorstroomcoördinator.

Hoe zit het met die gebieden waarin doorstromende ITK-leerlingen een plekje kunnen krijgen?
Bij  grote overleggen, zoeken scholen binnen een bepaald gebied elkaar ook nu soms al op. Voor deze werkwijze vanuit de ITK gaan we uit van zulke logische gebieden waarbinnen samenwerking voor de hand ligt. Deze gebieden (die zoveel mogelijk samenvallen met de gebieden die Jeugdhulp, Leerplicht en Jeugdgezondheidszorg hanteert, red.) vormen voor ons het uitgangspunt bij het coördineren van de doorstroom van onze leerlingen. Samenwerken wordt zo een stuk gemakkelijker, is het idee.

Wat zou je scholen vanuit jouw functie op het hart willen drukken?
Allereerst om open te staan voor onze leerlingen, ze een kans te geven en te genieten van alle culturen die de school in komen. En ook: verder kijken dan vandaag. Geef ze de tijd om zich verder te ontwikkelen. We horen voorbeelden van zulke mooie groei, boven verwachting. Heb vertrouwen!

Wat zou je hier nog over kwijt willen?
Ik hoop op een win-win situatie. Dat we met elkaar de zorg kunnen dragen om de ITK-leerlingen op een mooie plek krijgen. Waar ze verder kunnen groeien. Daar hebben we elkaar voor nodig. Goede samenwerking en heldere communicatie is daarbij belangrijk. Dus ik hoop op mooie contacten en korte lijnen.

Hoe kunnen scholen jou bereiken?
Ik ben bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag op het telefoonnummer van de ITK: 023 7078260 of per mail: vera.keetlaer@twijs.nl