Heb je een vraag over de afstemming op de onderwijsbehoeften van een chronisch of langdurig zieke leerling, neem dan contact op, via een mail, met een van onze consulenten LZK (ook wel OZL – onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen). Deze consulent kan ondersteunen bij het verzamelen van informatie over het ziektebeeld en het verloop van de ziekte.

De consulent LZK start met een overleg op school met alle betrokkenen om de stand van zaken in kaart te brengen en na te gaan welke mogelijke belemmeringen er kunnen ontstaan in de onderwijsleersituatie. Vervolgens wordt besproken welke mogelijkheden er zijn om het onderwijs aan te passen aan de leerling.

In onze regio wordt de dienstverlening Onderwijs Zieke Leerlingen beschikbaar gesteld vanuit jeugd- en onderwijsadvies 1801.

Ans van Item a.vanitem@1801.nl 

Carola Straathof c.straathof@1801.nl 

Norma Wilner n.wilner@1801.nl 

Saskia Wittekoek s.wittekoek@1801.nl 

Consulenten Langdurig Zieke Kinderen (LZK)

mini