Directienetwerken

Het samenwerkingsverband organiseert een keer per jaar een directienetwerk, naast de jaarlijkse gebiedsgesprekken (april). Doel van dit netwerk is professionalisering, kennisdeling en -uitwisseling.

Schooljaar 2024-2025

3 februari 2025 - Directie netwerk, nog geen programma bekend

Schooljaar 2023-2024

Lezing door Dr. Bert Wienen 'Inclusief onderwijs' 

Schooljaar 2022-2023

Spreker: Eva Naaijkens, "En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven".

Schooljaar 2021-2022

ONLINE - werk doelgericht vanuit je schoolambitie