Directienetwerken

Het samenwerkingsverband organiseert een keer per jaar een directienetwerk, naast de jaarlijkse gebiedsgesprekken (april). Doel van dit netwerk is professionalisering, kennisdeling en -uitwisseling.

Schooljaar 2021-2022

Voor directie én IB: 25 mei 2022: ONLINE - werk doelgericht vanuit je schoolambitie

Schooljaar 2020-2021

Het directienetwerk bij 20-21 vindt plaats op 29 oktober 2020 onder leiding van Margit Bouma. 

Schooljaar 2019-2020 

12 november 2019: thema ‘echtscheidingen op school’, georganiseerd door EKSS (Expertisebureau Kind, Scheiding, School)

Schooljaar 2018-2019


Schooljaar 2017-2018

Directienetwerk 13 maart 2018, lezing door prof.dr.ir. Mathieu Weggeman, "Leiding geven aan professionals, niet doen", Handout M. Weggeman 13 maart 2018.pdf

Schooljaar 2016-2017

In 2016-2017 vinden de netwerken plaats op 31-10-2016 en 06-03-2017 van 09.00-11.30 op de Schipholpoort

 

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2014-2015

 

Schooljaar 2013-2014