IB Netwerkbijeenkomsten

Het samenwerkingsverband organiseert vier keer per jaar voor al haar intern begeleiders een netwerkbijeenkomst. Voor iedere bijeenkomst wordt een externe spreker uitgenodigd die iets vertelt over een onderwerp dat op veel scholen in de belangstelling staat. Op deze manier hoopt het samenwerkingsverband bij te dragen aan de professionalisering van de intern begeleiders.

De netwerkbijeenkomsten hebben het karakter van een interactieve workshop. Het is de bedoeling dat de toehoorders praktisch met de inhoud van de workshop aan de slag gaan, en dat zij deze verworven kennis en vaardigheden in de dagelijkse praktijk op hun school kunnen overdragen en uitvoeren.

De bijeenkomsten vinden plaats op maandagmiddag, dinsdagmiddag en woensdagochtend.

Onderwerpen 2018-2019

  • 17, 18, 19 september: TOS en SH, door Auris
  • 26, 27, 28 november: Routes in de jeugdhulp en de nieuwe meldcode, door diverse sprekers binnen de jeugdhulp
  • 28, 29, 30 januari: Omgaan met conflicten op de werkvloer, door 5D
  • 8, 9 april (let op: niet op de woensdag): Gedragsproblemen en SEL, door Kees van Overveld

 

Presentaties 2018-2019

Routes in de jeugdhulp en de nieuwe meldcode

 

Onderwerpen 2017-2018

  • 25, 26, 27 september: Het Jonge kind en de kleine Eigen Wijzer, Carla van Delen en Henriëtte Lemmen/Johanneke Mijnhardt
  • 27, 28, 29 november: Begrijpend lezen en woordenschat, Kees Vernooy
  • 6 februari: Onderwijsmarkt "voor als er meer nodig is" (van 13.00 - 17.00 uur in Hotel Haarlem)
  • 9, 10, 11 april: Didactisch coachen - feedback geven, Mariëlle Dekker

 

Presentaties 2017-2018 

Het jonge kind en de Kleine Eigen Wijzer: