Huiselijk geweld en kindermishandeling

Het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland heeft een meerjarenbeleid opgesteld rondom de aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HG en KM). Iedere school is wettelijk verplicht een aandachtsfunctionaris* te benoemen en te werken met hét protocol Huiselijke geweld en Kindermishandeling. Het samenwerkingsverband ondersteunt hierbij door middel van het geven van trainingen en het faciliteren van intervisiemomenten:

 

1.       Teamtraining huiselijk geweld en kindermishandeling

In elke klas zit gemiddeld 1 kind dat thuis verwaarloosd of mishandeld wordt of getuige is van geweld tussen de ouders. Om dit kind te helpen zullen leerkrachten zorgsignalen van het kind of de ouders moeten opvangen om vervolgens ook te handelen volgens de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De basistraining geeft handvatten om dit signaleringsproces binnen de school zorgvuldig te doorlopen.

Onderwerpen van de basistraining zijn:

 • Kennis over huiselijk geweld en kindermishandeling
  zijn de vormen van geweld en verwaarlozing
  wat zijn de bijbehorende signalen
  wat zijn de gevolgen op de korte en lange termijn
 • Wat zijn de stappen van de meldcode en wie is waarvoor verantwoordelijk binnen de school
 • Hoe verloopt het signaleringsproces
  welke rol spelen de eigen waarden, normen en overtuigingen in het signaleringsproces?
  hoe worden signalen zo objectief mogelijk in kaart gebracht (dossiervorming)
 • Korte uitleg wat de taak is Veilig Thuis en wat de taken zijn van de (jeugd)hulpverlening

Doelgroep: leerkrachten en directie van de basisschool
Duur: 3 uur
Locatie: op eigen school. Een training kan ook online gegeven worden (via ZOOM) wanneer een team te groot is of wanneer het niet live georganiseerd kan worden. 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: aanmelden@po-zk.nl

 

2.       Training aandachtsfunctionaris

Deze training wordt gegeven op 12 januari en 2 februari 2023, van 0930-16.30 uur. 

Je kunt je via deze link aanmelden. 

 4.       Intervisiebijeenkomsten voor aandachtsfunctionarissen - 12 oktober 2022 (online) 

Iedere aandachtsfunctionaris kan deelnemen aan een intervisiebijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt gegeven om de aandachtsfunctionaris te ondersteunen in het vervullen van hun rol en het innemen van zijn/haar positie. Middels diverse intervisiemodellen wordt gewerkt aan casuïstiek en gereflecteerd op de attitude en vaardigheden van de aandachtsfunctionaris.

Doelgroep: aandachtsfunctionarissen

Aanmelden voor 12 oktober.


 * De aandachtsfunctonaris heeft een adviserende rol richting de beleidsontwikkeling en een coördinerende rol bij de uitvoering van de stappen van de meldcode indien er een vermoeden is van kindermishandeling.

Veilig Thuis Kennemerland is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer.

Veilig Thuis is er voor professionals en burgers die te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling bij henzelf of in hun omgeving. U kunt hier 24 uur per dag telefonisch terecht voor het vragen van advies of het doen van een melding.

Meldformulier Veilig Thuis