Route nieuwkomers

In onze regio worden nieuwkomers in de basisschool leeftijd van 6 jaar en ouders centraal opgevangen door de Internationale Taalklas (ITK). In de ITK krijgen de kinderen een specifiek tijdelijk aanbod op maat. Na gemiddeld een jaar stromen ze uit naar een school bij hen in de wijk.
 
Hoe meld ik een nieuwkomer aan?
In de ITK is altijd plek en leerlingen kunnen elke dag starten. Ouders starten met een rondleiding en intakegesprek. U kunt ouders dus doorsturen naar de ITK. Het is prettig als u de ITK even mailt of belt dat u ouders (naam kind, telefoonnr. ouders) heeft doorgestuurd naar hen. Het is ook een goed idee om als ouders bij u op school zijn de ITK te bellen en gezamenlijk contact te leggen.

Specifiek tijdelijk aanbod op maat:
In de ITK start iedere leerling met een begintoets. In de begintoets wordt er kennis vergaard met betrekking tot ontwikkeling eigen taal, motoriek, technisch lezen (eigen taal en Nederlandse taal), spelling, begrijpend lezen, hoofdrekenen, rekenvaardigheden, woordenschat Nederlandse taal. Op basis van de begintoets en de gegevens verzameld tijdens het intakegesprek worden er tussen- en einddoelen bepaald. Vervolgens start de leerling met dit programma en worden ze om de 13 weken methode onafhankelijk getoetst. Zodra de leerling bijna de einddoelen heeft behaald, gaan ouders actief op zoek naar een school.
 
Uitstroom uit de ITK, instroom bij mij op school:
Voordat een leerling bij u op school start is er minimaal:
-          Intake gesprek met ouders geweest
-          Contact met de ITK
-          Minimaal 1 wendag voor de leerling
-          Overdrachtsdocument is gemaild vanuit de ITK
-          Gesprek tussen leerkracht ITK  en leerkracht van uw school
-          Daarna is ondersteuning mogelijk vanuit de ITK (bel of mail met de ITK om dit te regelen)
 
De leerling is jonger dan 6 jaar:
We zien dat veel leerlingen van 4-5 jaar goed de taal leren in een reguliere kleuterklas. Dit heeft als voordeel dat de leerling niet meer van school hoeft te veranderen en in de wijk naar school kan. Soms lukt het niet. In de ITK zijn wel kleuterklassen. In de kleuterklassen zitten zusjes/broertjes van oudere leerlingen die in de ITK zitten en leerlingen die worden doorverwezen door een school. Iedere school mag namelijk een arrangement inkopen voor kleuters. Het arrangement kost 1000 euro per halfjaar.
 
Kopklas:
De ITK heeft ook een aantal klassen voor leerlingen van 11-14 jaar die nog extra ondersteuning in taal nodig hebben voordat ze naar het VO kunnen uitstromen dat bij hun capaciteiten past.
 
Expertise delen:
Heeft u een vraag met betrekking tot het onderwijs rondom nieuwkomers of 2e/3e/4e jaars nieuwkomers dan kunt u bellen of mailen met de ITK.
De ambulant begeleider kan ook langs komen. U mag de ITK ook zelf bezoeken.
 
Telefoon: 06-854 18 133
Stuur een email
Bezoek de website