Extra inzet gedragsexperts

Sinds de herfstvakantie heeft het samenwerkingsverband versterking van drie externe gedragsexperts. Zij ondersteunen onze scholen - online én live - bij vraagstukken rondom gedrag, welbevinden en groepsvorming. Deze extra deskundigheid is zeker nog tot het einde van dit schooljaar inzetbaar. Hulpvragen die betrekking hebben op (omgaan met) gedrag of coaching op dit vlak, kunnen worden neergelegd bij Wendela Weel.

Onze gedragsconsulenten en -experts komen regelmatig bijeen om kennis, expertise en allerhande ideeën uit te wisselen. Zo hebben zij met elkaar inmiddels een schat aan informatie verzameld die helpend kan zijn voor scholen. Op de pagina downloads vind je onder het kopje Groepsvorming en gedrag allerhande lesideeën en informatiebronnen die direct kunnen worden ingezet. Deze lijst wordt steeds aangevuld, dus af en toe deze pagina checken verdient aanbeveling.

Onze drie gedragsexperts ondersteunen inmiddels met veel plezier samen met Wendela Weel en Nienke Bolderheij onze scholen bij hun hulpvragen. Hieronder stellen zij zich voor:

Lyke Ybema
Als orthopedagoog generalist houd ik me graag bezig met vraagstukken rondom gedrag, pedagogisch klimaat en de sociale veiligheid. Ik ben er van overtuigd dat leerlingen eerst lekker in hun vel moeten zitten en zich veilig moeten voelen in een klas, voordat ze tot leren kunnen komen. Samen met de leerkracht kijk ik naar onderwijsbehoeften van leerlingen, de mogelijkheden van leerkrachten en de rol van school en ook ouders hierin. Tevens ondersteun ik leerkrachten bij groepen die veel energie vragen. Ik help scholen ontdekken hoe de rollen van leerlingen in groepen verdeeld zijn en welke aanpak dit vraagt. Mijn ervaringen als beeldcoach en trainer Vreedzame school, Grip op de groep, PBS en M5 voor sociale veiligheid komen hier goed bij van pas. Ik werk altijd doel- en oplossingsgericht en kijk waar snel winst te behalen is. Ik heb een positieve en pragmatische instelling en denk graag in kansen.

Evelien van der Houwen
Vanuit een lange (praktijk)ervaring als leerkracht VSO, ambulante begeleider, PBS-coach en ondersteuningscoordinator help ik graag bij gedragsvraagstukken. Of het nu om teams, leerkrachten, groepen of individuele leerlingen gaat, de rode draad in mijn benadering is altijd de vraag: 'wat gaat er goed?' Ik werk vraaggestuurd en handelingsgericht. Met betrokkenen bepalen we stap voor stap  het traject. Het kan gaan om observaties, handelingsadviezen, coachingsgesprekken en/of co-teachingstrajecten. Ik vind het een fijne uitdaging om het team van het Samenwerkingsverband PO ZK te gaan versterken en zie enorm uit naar kennismaking en samenwerking met het werkveld.

Selma Huitema
Ik studeerde af als orthopedagoog en deed als leerkracht praktische ervaring op in het speciaal basisonderwijs. Nu werk ik al meer dan 10 jaar als onderwijsadviseur. Mijn hart ligt bij het samen passender maken van onderwijs. Mijn expertise ligt op het gebied van 'uitdagend' gedrag, pedagogisch klimaat en positief pedagogisch leerkrachtgedrag (Denk aan: Taakspel, Schoolwide PBS enBeeldcoaching). Ik werk handelings- en oplossingsgericht. Wil je beter worden in 'orde houden', sterker worden in het stimuleren van taakgericht gedrag van een uitdagende leerling, de sfeer in je groep verbeteren, óf heb je een hele andere vraag: ik ondersteun jullie graag.