Alle categorie berichten

Aanvraag projectbudget HB

31 januari 2024

Deze week hebben onze scholen via directie en IB informatie ontvangen over de mogelijkheid om bij het SWV een aanvraag in te dienen voor een projectbudget voor het mede bekostigen van initiatieven die tot doel hebben onderpresteren en/of schooluitval bij hoogbegaafde leerlingen te voorkomen. Wij doen dit vanuit de subsidie die wij van de Rijksoverheid toegekend hebben gekregen voor het tweejarige project Verdieping passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Wij kijken uit naar jullie plannen!


Toelichting op het aanvraagformulier projectbudget HB

Formulier aanvraag projectbudget HB