Coaching en video interactie begeleiding

Wil je weer geïnspireerd naar je werk? 
Wil je optimaal gebruik maken van al je kwaliteiten? 
Wil je weten waar je valkuilen vandaan komen? 

Wil je je leerkrachtvaardigheden vergroten? 
Wil je je klassenmanagement eens onder de loep nemen? 

Het Samenwerkingsverband beschikt over coaches die jou hiermee verder kunnen helpen.  

Individuele coaching 
Floor Oostendorp kan als coach met al jouw vragen aan de slag gaan. Hiervoor worden in principe 5 gesprekken ingepland waarna het traject geëvalueerd wordt. De gesprekken kunnen op school, op het kantoor van het samenwerkingsverband of op een andere locatie plaatsvinden.  
 
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten, neem dan contact op met Floor Oostendorp

Video interactie begeleiding (beeldcoaching)

Elk beeldcoach (SVIB) traject start met een intakegesprek, gevolgd door opnames in de klas en nagesprekken aan de hand van de eigen coachings-vraag van de leerkracht passend bij zijn/haar eigen ontwikkeling. De leerkracht is zelf verantwoordelijk voor de terugkoppeling van de opbrengst. 
 
Een aanvraag voor een SVIB traject kan gedaan worden bij Wendela Weel