Coaching en video interactie begeleiding

Wil je weer geïnspireerd naar je werk? 
Wil je optimaal gebruik maken van al je kwaliteiten? 
Wil je weten waar je valkuilen vandaan komen? 

Wil je je leerkrachtvaardigheden vergroten? 
Wil je met je team een gezamenlijke ontwikkelstap maken? 
Wil je je klassenmanagement eens onder de loep nemen? 

Het Samenwerkingsverband beschikt over meerdere coaches die jou hiermee verder kunnen helpen.  

Individuele coaching 
Floor Oostendorp kan als coach met al jouw vragen aan de slag gaan. Hiervoor worden in principe 5 gesprekken ingepland waarna het traject geëvalueerd wordt. De gesprekken kunnen op school, op het kantoor van het samenwerkingsverband of op een andere locatie plaatsvinden.  
 
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten, neem dan contact op met Floor Oostendorp

Video interactie begeleiding (beeldcoaching)

Sandra Schelfaut en Johanneke Mijnhardt zijn de beeldcoaches van het Samenwerkingsverband. Zij kunnen teams en/of individuele leerkrachten ondersteunen bij het verder ontwikkelen van hun expertises.  
Bij een teambrede aanpak is de beeldcoach onderdeel van een implementatie en/of borgingtraject aansluitend bij de ontwikkeling van de school. De betrokken leerkrachten krijgen een opname en nagesprek, gekoppeld aan de schooldoelen. De terugkoppeling kan individueel en/of middels een intervisiebijeenkomst met collega’s die aan hetzelfde doel hebben gewerkt. 
Elk individuele beeldcoach (SVIB) traject start met een intakegesprek, gevolgd door opnames in de klas en nagesprekken aan de hand van de eigen coachings-vraag van de leerkracht passend bij zijn/haar eigen ontwikkeling. De leerkracht is zelf verantwoordelijk voor de terugkoppeling van de opbrengst. 
 
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten, neem dan contact op met Sandra Schelfaut of Johanneke Mijnhardt