Alle categorie berichten

Reminder meting HB-onderwijs

21 maart 2023

Het project Versterken onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, heeft het aanbod voor deze doelgroep een flinke boost gegeven. Begin maart hebben wij al onze scholen gevraagd een enquête in te vullen m.b.t. de actuele situatie van het eigen onderwijs aan HB-leerlingen. Veel scholen hebben dit inmiddels gedaan, de scholen die nog niet hebben gereageerd, verzoeken we dit alsnog te doen en wel vóór half april. De link naar de enquête is verstuurd naar alle directeuren/schoolleiders.

Het onderzoek dat onlangs is uitgezet, is gelijk aan dat wat in 2018 is uitgevoerd voorafgaand aan de subsidieaanvraag voor het project Versterken HB-onderwijs. Op de projectpagina kun je lezen wat we mede op basis van de onderzoeksresultaten met de subsidie hebben gerealiseerd. Door de uitkomsten van het nieuwe onderzoek naast die van het eerdere te leggen, krijgen we actueel inzicht in de ontwikkelingen op HB-gebied in onze scholen. De conclusies gebruiken we om verder richting te geven aan de borging van de opbrengsten van ons project.