Versterken onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

De komende jaren maken wij als SWV een verdere verdiepingsslag m.b.t. het thema onderwijs aan HB-leerlingen. Binnenkort informeren we je over het vervolg op het project Versterken onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.

Het door de overheid gesubisieerde project Versterken onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen wordt in het schooljaar 2022-2023 afgebouwd. Het Samenwerkingsverpand PO-ZK heeft de afgelopen jaren binnen dit project op allerlei manieren geïnvesteerd in initiatieven die een bijdrage leveren aan passend onderwijs voor deze doelgroep op onze scholen. 

We hebben ons in dit project gericht op:

 • Scholing van personeel op de basisscholen in de vorm van de WijsSein opleiding tot HB-specialist, door middel van thematische leerkrachtmiddagen en het aanbod van workshops voor teams; 
 • inzet van HB-experts bij hulpvragen van basisscholen, op casusniveau en in bredere zin;
 • het opzetten van een lerend netwerk ter bevordering van uitwisselen en verder verspreiden van kennis en kunde;
 • het uitbreiden van Day a Week School tot zeven groepen anno nu;
 • ondersteuning van ouders van hoogbegaafde leerlingen: Peers4Parents

Goed om te weten: HB-expert Marian Plat is m.i.v. schooljaar 2023-2024 opgenomen in het team van gedragsexperts.

Haar inzet verloopt via onze consulent gedrag Wendela Weel: w.weel@po-zk.nl  

Meer informatie over de inzet van al onze experts vind je op de pagina Expertisepool.

Het aanbod van Peers4Parents werd in het schooljaar 2022-2023 gezamenlijk georganiseerd door SWV PO-ZK en het Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland. Wij zijn voornemens dit gezamenlijke aanbod in het schooljaar 2023-2024 te herhalen. Meer informatie daarover - en over ander HB-aanbod van het CJG - is te vinden op de website Samen Opgroeien

Doel

Het versterken van de basiskwaliteit binnen het reguliere onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. 

Product

 • Opleiding Specialist Hoogbegaafdheid - drie maal aangeboden, c.q. in totaal ongeveer 60 professionals opgeleid
 • Inzetten van drie HB experts, ieder één dag per week beschikbaar om scholen te begeleiden om te komen tot een hoger niveau van ondersteuning. Tot en met december 2022.
 • Inzet van expert op het gebied van HB-gerelateerde gedragsvraagstukken vanaf januari 2023.
 • Intervisiebijeenkomsten voor scholen o.l.v. een HB expert.
 • Inmiddels hebben we binnen SWV PO-ZK zeven DWS groepen waar leerlingen één dag in de week een specifiek programma volgen, passend bij hun onderwijsbehoeften. 
 • Serie van acht Peers4Parents thema-avonden voor ouders van hoogbegaafde leerlingen. M.i.v. 2022-2023 wordt dit georganiseerd in samenwerking met CJG Kennemerland.
 • Een eerste Good Practice bijeenkomst i.k.v. kennis en kunde delen en verspreiden.
 • Een grote Conferentie Hoogbegaafdheid op 30 september 2021, hiervan vind je elders op de website de opbrengsten onder het kopje Professionalisering.