Versterken Leesonderwijs

In schooljaar 2020-2021 startte het Samenwerkingsverband met het project Versterken leesonderwijs. In onze geletterde maatschappij is een goede leesvaardigheid van zeer groot belang. Het is een basisvaardigheid die iedereen nodig heeft op school, thuis, in het vervolgonderwijs en in het hele sociale verkeer op alle andere momenten. Onderzoek toont aan dat een goede leesvaardigheid belangrijk zoniet cruciaal is voor schoolsucces (Guthrie en Wigfield, 2000) en maatschappelijk functioneren (Daniel et al., 2006). Daarom willen we het goed leren technisch lezen, leesmotivatie, leesbevordering en de juiste begeleiding voor snelle lezers of risicolezers meer onder de aandacht brengen. 

Werkwijze
Middels onze social media kanalen en onze maandelijkse nieuwsbrief ondersteunen, stimuleren en motiveren wij scholen regelmatig om hun leesbeleid goed onder de loep te houden. Doen we wat we moeten doen? Hebben we afdoende zicht op onze leesresultaten en hebben we schoolbreed beleid hoe elke leerling hierin te begeleiden. Het Samenwerkingsverband onderhoudt contacten met de dyslexie aanbieders in de regio, houdt landelijke ontwikkelingen bij en vertaalt dit naar tips en handelingsadviezen voor de regio Zuid Kennemerland. Zie voor het actuele Protocol Dyslexie de downoads op deze pagina.

Aanbod
Dit schooljaar zijn er twee intervisie bijeenkomsten geweest voor leerkrachten van groep 3 en/of groep 4. Leerkrachten van deze groepen konden daarbij ervaringen uitwisselen en meer kennis vergaren over het technisch leren lezen en hoe dit op een hoger plan te brengen? Extra inspiratie gaf de input van leesspecialisten van het RID en OBD Noordwest. Ook komend schooljaar bieden we leerkrachten de gelegenheid deel te nemen aan intervisie; data en tijden volgen t.z.t.
Kijk alvast eens bij de downloads op deze pagina voor inspiratie als het gaat om leesbevordering.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden en ondersteuning rondom versterken leesonderwijs vanuit het Samenwerkingsverband, neem dan contact op met Johanneke Mijnhardt 

Doel

Door middel van dit project ondersteunen we scholen bij het volgen van de richtlijnen van het Masterplan dyslexie. Scholen hebben op die manier zicht op ontwikkelingen in ‘leesland’ en kunnen ondersteuning inroepen voor leerkrachten en/of IB-ers bij allerhande vragen rondom het thema technisch lezen.