Versterken Leesonderwijs

In schooljaar 2020-2021 start het Samenwerkingsverband met het project Versterken leesonderwijs. In onze geletterde maatschappij is een goede leesvaardigheid van zeer groot belang. Het is een basisvaardigheid die iedereen nodig heeft op school, thuis, in het vervolgonderwijs en in het hele sociale verkeer op alle andere momenten. Onderzoek toont aan dat een goede leesvaardigheid belangrijk zoniet cruciaal is voor schoolsucces (Guthrie en Wigfield, 2000) en maatschappelijk functioneren (Daniel et al., 2006). Daarom willen we het goed leren technisch lezen, leesmotivatie, leesbevordering en de juiste begeleiding voor snelle lezers of risicolezers meer onder de aandacht brengen. 

Werwijze
Middels onze social media kanalen en onze maandelijkse nieuwsbrief ondersteunen, stimuleren en motiveren wij scholen om hun leesbeleid goed onder de loep te houden. Doen we wat we moeten doen? Hebben we afdoende zicht op onze leesresultaten en hebben we schoolbreed beleid hoe elke leerling hierin te begeleiden. Het Samenwerkingsverband onderhoudt contacten met de dyslexie aanbieders in de regio, houdt landelijke ontwikkelingen bij en vertaalt dit naar tips en handelingsadviezen voor de regio Zuid Kennemerland.

Aanbod
Dit schooljaar zijn er twee intervisie bijeenkomsten gepland voor leerkrachten van groep 3 en/of groep 4. Ben jij leerkracht in deze groepen en wil je ervaringen uitwisselen en meer kennis vergaren over het technisch leren lezen en hoe dit op een hoger plan te brengen? Schrijf je dan nu in voor de eerstvolgende intervisie bijeenkomst met input van leesspecialisten van het RID en OBD Noordwest: woensdag 17 maart van 15.00 tot 17.00 uur. Wil je meer informatie over de mogelijkheden en ondersteuning rondom versterken leesonderwijs vanuit het Samenwerkingsverband, neem dan contact op met Nienke Bolderheij of Johanneke Mijnhardt.

Doel

Door middel van dit project ondersteunen we scholen bij het volgen van de richtlijnen van het Masterplan dyslexie. Scholen hebben op die manier zicht op ontwikkelingen in ‘leesland’ en kunnen ondersteuning inroepen voor leerkrachten en/of IB-ers bij allerhande vragen rondom het thema technisch lezen.