Versterken rekenonderwijs

In de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 heeft het project 'Rekenproblemen en de implementatie van het protocol ERWD' gedraaid. Samen met het Rudolf Berlin Center van de UvA, het RID, de gemeente Haarlem en tien actieve scholen uit het Samenwerkingsverband PO-ZK is het ERWD vertaald naar een set handige handreikingen, waarmee fase oranje vormgegeven kan worden. Het project is afgesloten met een Rekenconferentie op dinsdag 26 mei 2020.

Vanaf het schooljaar 2020-2021 biedt het Samenwerkingsverband PO-ZK gedurende drie jaar álle scholen de mogelijkheid om het protocol ERWD goed te implementeren binnen hun school ten einde het rekenonderwijs te versterken en aan te sluiten op de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen.

De officiële aanmelding voor deelname aan dit nieuwe project is nog niet geopend. Maar heb je nu al een vraag, mail dan naar: erwd@po-zk.nl 

Product

Na de zomervakantie zullen alle gemaakte handreikingen op deze pagina worden geplaatst. Op dit moment kunnen scholen vast gebruik maken van de handreiking beleidsplan en de handreikingen handelingsplan en het daaraan voorafgaande stappenplan handelingsplan. Ook staan er documenten over de te gebruiken materialenkist.
Zie hiernaast bij downloads.