Day a Week School

Het samenwerkingsverband organiseert voor een beperkte groep cognitief talentvolle leerlingen een aanbod met een bestaand programma: Day a Week School.

In januari 2017 zijn we gestart met 2 groepen die ondanks het gerealiseerde plusaanbod op hun school, extra onderwijsbehoeften hebben. Die leerlingen komen één dag per week samen met ontwikkelingsgelijken van verschillende scholen.

Het lesprogramma is vooral gericht op wiskunde en wetenschap, taal, filosofie en denk strategieën. Hiernaast wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling van studievaardigheden en zijn er activiteiten om de sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie te versterken.

Op dit moment zijn er 47 deelnemende basisscholen. Bij de reeds deelnemende scholen vindt alleen een identificatieprocedure plaats in de groepen 5 (en bij eventuele zijinstromers). Bij nieuwe scholen die aangegeven hebben om deel te gaan nemen, vindt de indentificatieprocedure plaats bij alle leerlingen uit groep 5, 6, en 7. 

We werken nu met 7 DWS groepen (4x op dinsdag, 3x op donderdag) verdeeld over 4 locaties, te weten de Antoniusschool in Aerdenhout, de Pantarijn in Haarlem Schalkwijk, de Don Boscoschool in Haarlem en de Josephschool in Bloemendaal. 

Om een indruk te krijgen van DWS, kunt u dit filmpje bekijken.

Doel

  • Een aanbod vanuit het samenwerkingsverband voor cognitief getalenteerde leerlingen.
  • Kennis uitwisseling (transfer) tussen de DWS groepen en de thuisschool van de leerlingen.
  • Aandacht voor talentontwikkeling.

Product

  • Meerdere DWS groepen waar leerlingen één dag in de week een specifiek programma volgen afgestemd op hun onderwijsbehoeften, verdeeld over de regio Zuid-Kennemerland.
  • Thuisvellen (overdrachtsformulier van DWS naar thuisschool en ouders).
  • Lesklappers (boekjes met lesideeën voor alle scholen)