Day a Week School

Het samenwerkingsverband organiseert voor een beperkte groep cognitief talentvolle leerlingen een aanbod met een bestaand programma: Day a Week School.

In januari 2017 zijn we gestart met 2 groepen die ondanks het gerealiseerde plusaanbod op hun school, extra onderwijsbehoeften hebben. Die leerlingen komen één dag per week samen met ontwikkelingsgelijken van verschillende scholen.

Het lesprogramma is vooral gericht op wiskunde en wetenschap, taal, filosofie en denk strategieën. Hiernaast wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling van studievaardigheden en zijn er activiteiten om de sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie te versterken.

We zijn gestart met 15 basisscholen uit het samenwerkingsverband. In de periode september-december 2017 heeft er op 17 nieuwe deelnemende basisscholen een identificatieprocedure plaats gevonden bij alle leerlingen van groep 5, 6 en 7. Op de reeds deelnemende school is er alleen een identificatieprocedure in de groepen 5.

Vanaf januari 2018 zal het aantal DWS groepen in Zuid-Kennemerland worden uitgebreid. In totaal zijn er dan 4 DWS groepen (2x op dinsdag, 2x op donderdag) verdeeld over 3 locaties, nl de Antoniusschool in Aerdenhout, de Bernardusschool in Haarlem en de Bornwaterschool in Bloemendaal. 

Om een indruk te krijgen van DWS, kunt u dit filmpje bekijken.

Doel

  • Een aanbod vanuit het samenwerkingsverband voor cognitief getalenteerde leerlingen.
  • Kennis uitwisseling (transfer) tussen de DWS groepen en de thuisschool van de leerlingen.
  • Aandacht voor talentontwikkeling.

Product

  • Meerdere DWS groepen waar leerlingen één dag in de week een specifiek programma volgen afgestemd op hun onderwijsbehoeften, verdeeld over de regio Zuid-Kennemerland.
  • Thuisvellen (overdrachtsformulier van DWS naar thuisschool en ouders).