Alle categorie berichten

Oproep nieuwe scholen DWS

28 maart 2024

Day a Week School Zuid-Kennemerland is niet meer weg te denken uit ons aanbod. Inmiddels krijgen 126 leerlingen, afkomstig van zo'n vijftig basisscholen, één dag in de week passend peergroup-onderwijs op een van onze vier DWS-locaties. Scholen die nog geen gebruik maken van DWS, kunnen zich ook dit jaar weer aanmelden voor het traject dat leidt tot deelname vanaf januari 2025. Interesse? Stuur uiterlijk 1 juni 2024 bericht naar de projectleiding van DWS via: s.schelfaut@po-zk.nl   
Hieronder meer info over de voorwaarden van deelname aan DWS. 


Wat verwachten wij van scholen bij deelname aan DWS? 
DWS is een voorziening voor leerlingen met een zeer sterk cognitief ontwikkelingspotentieel, die meer uitdaging nodig hebben dan de eigen school kan bieden om tot daadwerkelijk leren te komen.
Iedere school die gebruik maakt van deze voorziening, stelt een DWS contactpersoon aan die tussen augustus en december 2024 een aantal voorbereidende bijeenkomsten bijwoont. Deze contactpersoon organiseert en coördineert vervolgens jaarlijks de DWS-screening op de school. De uitkomsten van die screening – waarbij duidelijk wordt welke leerlingen mogelijk in aanmerking komen voor DWS - worden in november 2024 besproken met de DWS projectleiders van het samenwerkingsverband, Sandra Schelfaut en Willeke Heijkoop. In overleg beslissen we welke leerlingen vanaf januari 2025 kunnen instromen bij DWS. Het gaat daarbij om leerlingen uit de groepen 5, 6 en 7. Zij krijgen per kalenderjaar 30 dagen passend aanbod op een van de vier DWS-locaties in onze regio. 

Criteria 
Voor scholen die nu nog niet deelnemen en willen aanhaken bij DWS, is het goed om te weten dat een belangrijk criterium voor deelname is dat er op school een degelijk extra aanbod is voor cognitief (zeer) sterke leerlingen, náást het reguliere uitdagende aanbod in de groep op basis van differentiatie op drie niveaus. 
Deelname aan DWS gebeurt altijd onder de verantwoordelijkheid van je schoolbestuur, na aanmelding stemmen we jouw belangstelling af met je bestuur, vervolgens bekijken we welke mogelijkheden er zijn voor deelname aan deze passend onderwijs voorziening.