Alle weblogberichten

Mijn eerste jaar bij SWV PO-ZK

30 augustus 2022

  Hester Minnema leidt sinds een jaar als onafhankelijk voorzitter de overleggen van de Algemene Vergadering (AV) van het Samenwerkingsverband PO-ZK. Zij blikt terug op haar eerste ervaringen, met groeiende bewondering voor het onderwijs.
'Ik lever met veel plezier mijn kleine bijdrage aan de belangrijke maatschappelijke opdracht van dit samenwerkingsverband.'

De komst van Hester markeert de start van een nieuwe bestuursstructuur bij het SWV, waarin de directeur – Maroes Albers - het eenhoofdige bestuur van de organisatie werd met de Algemene Vergadering (AV) als toezichthouder. In deze structuur is er bewust voor gekozen om de voorzitter niet uit de AV zelf te kiezen, maar een neutrale buitenstaander aan te stellen, die geen banden heeft met de schoolinstellingen die zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband.

Frisse blik
‘Van mij als de voorzitter wordt verwacht dat ik met de frisse blik van een buitenstaander kijk naar de processen binnen het SWV ­(en de AV in het bijzonder) en erop toe zie dat alle gezichtspunten tot hun recht komen. Verder blijf ik er alert op dat bij alle bestuurlijke kwesties die worden besproken altijd de positie van de kinderen en ouders voorop blijft staan, heel vanzelfsprekend!

Ook spreek ik, samen met een andere afgevaardigde van de AV, twee maal per jaar met de Ondersteuningsplanraad (OPR) om goed op de hoogte te blijven van de wensen en gezichtspunten van de personeelsleden en ouders van de kinderen op de scholen.

Het doel van het samenwerkingsverband - een passende plek en goed onderwijs voor ieder kind - ligt me na aan het hart, dus ik vervul graag deze rol als ‘kritische bondgenoot’. Het was aanvankelijk wel even zoeken voor mij naar een evenwicht tussen de details en de grote lijnen. De afstand die ik heb tot de dagelijkse praktijk maakt dat ik vanzelf een onafhankelijke rol heb, maar brengt het risico met zich mee dat ik niet altijd voldoende op de hoogte ben om de echt wezenlijke vragen te kunnen stellen. Maar met de kundige uitleg van Maroes, de uitstekende voorbereiding van de vergaderstukken en de ervaring die ik al had opgebouwd bij het SWV VO Zuid-Kennemerland, heb ik me aardig wegwijs kunnen maken in de complexe materie van het passend onderwijs.’

Scherp blijven
‘Wat ook helpt is dat ik niet de enige ben die als buitenstaander naar de organisatie kijkt. We zijn in het voorjaar begonnen met een nieuwe kwaliteitscommissie, waarin – naast twee vertegenwoordigers van de aangesloten leden - ook drie externe deskundigen zitting hebben: één op jeugdzorg, één op financiering van het onderwijs en één onderwijskundig specialist. Hun inhoudelijke inbreng helpt ons allemaal om scherp te blijven en maakt het voor mij makkelijker om me te richten op mijn rol als procesbegeleider.

Wat me duidelijk is geworden in het afgelopen jaar, is hoe ongelooflijk veel er komt kijken bij het streven om werkelijk alle kinderen een goede en veilige plek te bieden! Het maatschappelijk debat over kansengelijkheid in het onderwijs wordt natuurlijk ook binnen het SWV gevoerd. Dat legt pijnlijk bloot hoe groot de afstand nog is tussen de wens om ieder kind de kans te geven om tot volle bloei te komen en de realiteit van alledag. En dan was het ook nog bepaald geen gewoon jaar met corona, de komst van Oekraïense vluchtelingen en de grote personeelstekorten!’

Ambitieus SWV
‘Ik heb het afgelopen jaar een SWV gezien met hoge ambities, waarin de deelnemers en het bureau goed op elkaar ingespeeld zijn, bereid zijn van en met elkaar te leren en ondanks de vele regels en voorschriften er alles aan doen om de lijnen met het veld zo kort en open mogelijk te houden. Altijd met het belang van het kind en de ouders op de voorgrond.
Maroes en haar team slagen er met elkaar in om met een kleine staf voortdurend verbinding te houden met alle betrokkenen. Ouders worden gebeld om hun ervaringen te horen over de begeleiding van hun kind naar een passende school en het team houdt zichzelf steeds goed op de hoogte van wat er in de scholen leeft.

Mijn respect voor iedereen in het onderwijs is het afgelopen jaar nog verder gestegen en het gevoel van urgentie steeg evenredig mee. Ik lever dan ook met veel plezier als onafhankelijk voorzitter mijn kleine bijdrage aan de belangrijke maatschappelijke opdracht van dit Samenwerkingsverband.’

Hester Minnema is onafhankelijk voorzitter van de Algemene Vergadering van ons samenwerkingsverband