Alle weblogberichten

Samen werken aan goed onderwijs

29 juni 2023

De afgelopen weken hebben we al volop genoten van de zon, het voelde al een beetje als vakantie. Met af en toe een ijsje en de ventilator op de hoogste stand, is iedereen ook nu nog hard aan het werk voor goed onderwijs. Maroes Albers, directeur-bestuurder van PO-ZK, blikt terug op het afgelopen schooljaar. 

Wat is er weer veel moois gebeurd!
Scholen die kennis delen tijdens good practice bijeenkomsten en samen nadenken over knelpunten én kansen. Initiatieven die tot bloei komen, zoals Passend naar PrO en Anders organiseren van onderwijs. Het gave filmpje waarin leerlingen aan het woord komen over hun eigen ondersteuning. Een inspirerende lezing tijdens het ontbijt met de directeuren. Rake woorden en muziek op het Groot Netwerk. Zoveel mooie projecten: HDT, DWS, Versterken reken- en leesonderwijs en Versterken onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. En niet te vergeten de grote stappen die zijn gezet binnen de ontwikkeling van het IKC Zuid-Kennemerland. Zo kan ik nog wel even doorgaan…

Uitdagingen
Los van al deze mooie ontwikkelingen, staan scholen anno nu ook voor forse uitdagingen. Denk aan de grote groei van het aantal nieuwkomers die een plekje moeten krijgen om zich verder te kunnen ontwikkelen; en de druk die ligt op de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Om van de wispelturige politiek nog maar te zwijgen.

Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we dit met elkaar aan kunnen gaan. Binnen ons samenwerkingsverband heerst een enorme drive en een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel om de puzzels die voor ons liggen aan te pakken. Daar mogen we trots op zijn. We gaan met zijn allen voor de kinderen, ook als we daarbij burgerlijk ongehoorzaam moeten zijn - of júíst dan! Scholen, besturen en het team van PO-ZK doen dat écht samen, ook als het spannend wordt.
 
En toen was daar eindelijk het moment dat je langsfietst bij een school en het aftellen hoort...

10, 9, 8…. vakantie!!