Alle categorie berichten

HB ondersteuning verandert

2 december 2022

Zoals jullie weten, nadert het gesubsidieerde project Versterken onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen de afronding. De inzet van onze HB-experts Marijke Schekkerman, Fanny Cattenstart en Marian Plat is in december 2022 afgebouwd. Nieuw is dat Marian Plat m.i.v. januari 2023 wordt opgenomen in ons team van gedragsexperts. Zij blijft dus voor scholen beschikbaar om hen te ondersteunen bij gedragsvraagstukken die een relatie hebben met hoogbegaafdheid. Hulpvragen verlopen vanaf dan via gedragsconsulent Wendela Weel: w.weel@po-zk.nl.


Lopende HB-hulpvragen worden in deze periode afgerond; al gemaakte afspraken voor workshops van Fanny Cattenstart in 2023 blijven uiteraard staan. Ook de HB Intervisie loopt nog door tot het einde van dit schooljaar.
En natuurlijk houden we het thema Hoogbegaafdheid hoe dan ook op de kaart. De HB Good Practice bijeenkomst van 23 november jongstleden biedt aanknopingspunten voor het verder uitwisselen van kennis en kunde op het gebied van hoogbegaafdheid en talentontwikkeling. Daar komen we dus zeker nog op terug.
Willeke Heijkoop blijft het aanspreekpunt voor HB-gerelateerde vraagstukken: w.heijkoop@po-zk.nl