Alle categorie berichten

Aanpassing HB ondersteuning

9 januari 2023

Het gesubsidieerde project Versterken onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen wordt dit schooljaar afgerond. De inzet van onze HB-experts Marijke Schekkerman, Fanny Cattenstart en Marian Plat is in december 2022 afgebouwd. Marian Plat maakt m.i.v. januari 2023 deel uit van ons team van gedragsexperts. Zij blijft dus voor scholen beschikbaar om hen te ondersteunen bij gedragsvraagstukken die een relatie hebben met hoogbegaafdheid. Hulpvragen verlopen via gedragsconsulent Wendela Weel: w.weel@po-zk.nl.


Alle lopende HB-hulpvragen zijn inmiddels zo goed als afgerond; gemaakte afspraken voor workshops van Fanny Cattenstart in 2023 blijven uiteraard staan. Ook de HB Intervisie gaat nog door tot het einde van dit schooljaar.
Natuurlijk houden we het thema Hoogbegaafdheid hoe dan ook op de kaart. De eerste HB Good Practice bijeenkomst biedt aanknopingspunten voor het verder uitwisselen van kennis en kunde op het gebied van hoogbegaafdheid en talentontwikkeling. Het voornemen is om op woensdag 31 mei opnieuw een dergelijke bijeenkomst te organiseren. We houden jullie op de hoogte!