Versterken Kernteams

Via het project Versterken Kernteams heeft inmiddels zo'n 80% van onze scholen een actief en sterk kernteam opgebouwd waarin de samenwerking tussen school, CJG, GGD en LPA goed loopt en men elkaar weet te vinden via korte en open lijnen. In de loop van 2023 wordt het project - dat is voortgekomen uit het Impulstraject Onderwijs en Jeugdhulp in 2017 - in de huidige vorm afgebouwd. Scholen kunnen dus nog dit kalenderjaar een beroep doen op ondersteuning bij het versterken van hun kernteam. 

Wil je het kernteam op jouw school ook nog versterken voor eind 2023? Neem dan contact op met de procesbegeleider Joyce van der Zwart voor een vrijblijvend intakegesprek: kernteam@po-zk.nl 

De projectleiding van Versterken kernteams ligt bij de consulenten van de Samenwerkingsverbanden PO-ZK en VO-ZK, in samenwerking met de procesbegeleider. De inhoudelijke aansturing van het project is in handen van de Stuurgroep Kernteams, bestaande uit de managers van de kernteamleden.

Doel

Aan het einde van het traject kunnen alle partners (school, CJG, GGD en LPA) gezamenlijk de volgende vraag beantwoorden:

“Hoe werken de partijen effectief met elkaar en met ouders samen in de hele keten van gebeurtenissen ten einde kinderen gezond en veilig te laten opgroeien met een doorgaande schoolloopbaan op een passende plek?”

Werkwijze

In twee bijeenkomsten van 1,5 uur, verspreid over het schooljaar, bouwen jullie aan een casus waardoor het kernteam op jullie school wordt neergezet. Dit proces wordt gecoördineerd door de procesbegeleider en het Samenwerkingsverband. Aan het einde van het traject is er in ieder geval antwoord gegeven op de volgende vragen: Wie zijn de leden van mijn kernteam? Welke expertise hebben we in huis? Welke routes kan ik bewandelen? En hoe gaan we elkaar in de toekomst blijven vinden?

In de twee bijeenkomsten, verzorgd door de procesbegeleider, komen de volgende onderwerpen aan bod: nabijheid, beschikbaarheid en samen professionaliseren. Na de bijeenkomsten hebben de betrokkenen met elkaar bedacht hoe zij in hun samenwerking vorm en inhoud gaan geven aan deze thema’s. 

Product

Schematische weergave van het kernteam: "de cirkel van invloed" rondom de school.