Meerjarige ondersteuning nieuwkomers

Een kleuter die geen Nederlands spreekt, een 9-jarige uit Syrie die functioneert op begin groep 4 niveau. Spannend, uitdagend, lastig, onmogelijk, leuk. Het zijn verschillende reacties die we horen als we leerlingen vanuit de Internationale Taalklas (ITK) proberen te plaatsen.

De Internationale Taalklas (ITK) groeit. Dat betekent ook dat er steeds meer leerlingen uitstromen naar de basisscholen. De meeste leerlingen doen het goed, na het jaar ITK worden zij geweldig opgevangen op de diverse scholen. Toch merken wij ook dat het steeds meer moeite kost om een goed plekje voor leerlingen te vinden. Wat zijn mogelijke factoren die het proces van uitstroom naar een andere school belemmeren of positief stimuleren? En welke ondersteuning hebben die andere scholen nodig?

Daarnaast zien wij een enorme toename van hulpvragen vanuit de scholen, omdat er steeds meer kleuters komen die de taal niet machtig zijn. Ook komen er steeds meer expats met schoolgaande kinderen naar Haarlem.

Uit onderzoek door de ITK, ondersteund door het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland, is gebleken dat er veel behoefte aan kennis is rondom deze problematiek. Om aan deze vraag te voldoen is er een meerjarenplan voor nieuwkomers opgesteld. Dit plan noemen wij "Project Meerjarige Ondersteuning Nieuwkomers". Dit project houdt in dat er op de reguliere scholen een ITK-maatje komt.

Een ITK-maatje is een persoon die:

  • leerkrachten ondersteunt met eerste- of meerderejaars nieuwkomers in de groep en mee helpt om een programma op maat te maken
  • weet hoe kleuters, die de taal niet spreken, opgevangen moeten worden
  • de leerkracht helpt contact te maken met ouders die de taal niet machtig zijn
  • wordt opgeleid door de ITK-projectgroep door middel van workshops, intensieve begeleiding en intervisiebijeenkomsten
  • op school voor 0.1 wtf wordt ingezet specifiek voor deze taak

 

Het boekje Ruimte voor nieuwe talenten, dat in 2017 is uitgebracht door de PO raad, geeft onderwijsprofessionals handvatten bij het nemen van besluiten over inhoud, vormgeving, organisatie en routes van het onderwijs aan nieuwkomers. Het schetst een mooie theoretische achtergrond bij de vragen die in dit traject aan de orde komen.

Doel

Het waarborgen van meerjarige ondersteuning voor nieuwkomers op alle scholen in onze regio, inclusief het S(B)O.

Gedurende dit project van 4 jaar zullen op 48 scholen ITK-maatjes opgeleid zijn. Per jaar in 3 blokken, per blok 4 scholen.

Meer lezen over dit project en eventueel aanmelden als school? Zie onze website:

www.adviescentrum.haarlemtaal.nl/project