Meerjarige ondersteuning nieuwkomers

Een kleuter die geen Nederlands spreekt, een 9-jarige uit Syrie die functioneert op begin groep 4 niveau. Spannend, uitdagend, lastig, onmogelijk, leuk. Het zijn verschillende reacties die we horen als we leerlingen vanuit de Internationale Taalklas proberen te plaatsen.

De Internationale Taalklas (ITK) groeit. Dat betekent ook dat er steeds meer leerlingen uitstromen naar de basisscholen. De meeste leerlingen doen het goed, na het jaar ITK worden zij geweldig opgevangen op de diverse scholen. Toch merken wij ook dat het steeds meer moeite kost om een goed plekje voor leerlingen te vinden. Daarnaast zien wij een enorme toename van hulpvragen vanuit de scholen, omdat er steeds meer kleuters komen die de taal niet machtig zijn. Wat zijn mogelijke factoren die het proces van uitstroom naar een andere school belemmeren of positief stimuleren? En welke ondersteuning hebben die andere scholen nodig?

Om deze vragen te beantwoorden, gaat de ITK samen met samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland een goed meerjarenplan voor nieuwkomers opstellen. Dat gaat ze doen aan de hand van onderzoek in de schoolpraktijk van Zuid-Kennemerland. De onderzoeksgroep wordt hierbij ondersteund door de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

De eerste brainstorm met scholen uit het samenwerkingsverband is geweest. Op 8 maart jl hebben verschillende intern begeleiders en directeuren meegedacht over de vraag welke leerlingen in het onderzoek geinterviewd zouden kunnen worden en welke verschillende soorten ondersteuning scholen nodig zouden kunnen hebben.

Het boekje Ruimte voor nieuwe talenten, dat in 2017 is uitgebracht door de PO raad, geeft onderwijsprofessionals handvatten bij het nemen van besluiten over inhoud, vormgeving, organisatie en routes van het onderwijs aan nieuwkomers. Het schetst een mooie theoretische achtergrond bij de vragen die in dit traject aan de orde komen.

Doel

Goede meerjarige ondersteuning voor nieuwkomers waarborgen in onze regio.

Product

Plan van aanpak om een regio te creëren waarin we alle tweedejaars nieuwkomers kunnen opvangen.